Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Att lagra energi via batterier – oftast litiumjonbatterier – har blivit det första alternativet för solkrafts- vindkrafts- och hybridcentraler, särskilt i områden som inte är nära sammankopplade med ett starkt nätverk.

« Behovet av att lagra elektricitet är ingenting nytt », påminner Antoine de Broves, Technical & Innovation manager på Omexom, det av VINCI Energies’ företagen som fokuserar på energiövergången. Eftersom det är nödvändigt att i varje läge balansera produktion och konsumtion av energi, « har vi länge haft tillgång till vattendammar och särskilda stationer för överföringen av energi via pumpar (STEP) för att lagra om inte elektroner så åtminstone kraften att aktivera dem », förtydligar han.

Men det här behovet av lagring har blivit mycket större sedan förnyelsebar energi utvecklades. Beroende på solljusfrekvensen och väderleken, genererar solceller och vindkraftverk en typ av energi som inte går att styra och tidpunkten för produktion motsvarar inte alltid konsumtionstillfällena, särskilt gällande solkraft (inaktivt när det konsumeras som mest elektricitet på kvällen).

« Batteriet, vars kostnader sjunkit tillräckligt för att kunna anpassas industriellt, har blivit förstahandsvalet för lagringen av förnyelsebar energi. »

Den här diskrepansen innebär att man måste finna lagringslösningar som gör det möjligt att använda elektriciteten genererad av förnyelsebar energi då man vill och behöver. Bland lösningarna, « har batteriet, tack vare att kostnaderna sjunkit tillräckligt för att kunna anpassas industriellt, blivit förstahandsvalet för lagringen av förnyelsebar energi » , noterar Antoine de Broves.

På så sätt har efterfrågan på ackumulatorer ökat lika mycket som förnyelsebar energi ökat, vilket globalt sett innebär att då det var 165 gigawatts år 2016, kan det bli så mycket som 920 gigawatts (GW) år 2022, enligt världsbanken. Irena, den internationella organisationen för förnyelsebar energi, har å sin sida uppmätt behoven av elektricitetslagring genom batterier till 150 GW och till 325 GW gällande stationer för energiöverföring via pumpar fram till år 2030.

Världsbanken mobiliseras

I syfte att uppmuntra teknikens utveckling till rimliga kostnader i länder med lägre intäkter samt i länder i utveckling, har världsbanken sammanställt ett program för att lagra mer elektricitet snabbare på batterier i syfte att främja utvecklingen.  Finansinstitutet har satt som mål att finansiera 17,5 GW i lagringskapacitet fram till 2025. Den framgången skulle innebära en mer än tredubbel ökning av de cirka 5 GW som nu finns tillgängliga i alla länder i utveckling.

För att uppnå målen utlovar världsbanken att investera en miljard dollar i batteriprogrammet, en summa som man önskar öka upp till minst 3 miljarder dollar tack vare mobilisering av offentliga och privata sektorer.

Som påminnelse för Omexoms medverkan och erfarenhet inom installationen av solkraftverk, bland annat i Afrika, bekräftar Antoine de Broves den strategiska dimensionen av lagringen i olika områden, « särskilt där centralerna inte är kopplade till ett nationellt nät », understryker han.

« Lagring är inte bara för solkraften », tillägger Technical & Innovation manager från Omexom och tar upp projekt som installerats i isolerade områden med generatoraggregat eller mer avancerade installationer som kopplar bränsle och solkraft i Senegal. Multifunktionellt i sin natur är det möjligt att vara med och bestämma frekvensen och trycket tack vare att batterierna erbjuder en intressant optimering av hur generatoraggregaten fungerar.  Eftersom det kostar mycket att transportera bränsle till områden som är svåråtkomliga kan alternativet att koppla samma en hybrid central med ackumulatorer « mycket snabbt » bli lönsamt när retur på investeringar kan göras inom 10 år i sammankopplade områden, avslutar Antoine de Broves. Ännu ett positivt argument för batteriet.