Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

IT-resiliens är förmågan att säkerställa att servicenivån i en verksamhet upprätthålls.En nyckelfråga som bygger på redundans hos IT-infrastrukturen, säkerhet och datalagring.

Den trendiga termen resiliens är inte bara en modefluga, utan den motsvarar även ett paradigmskifte. Och det är inte begränsat till produktionssystem eller transportinfrastruktur, det täcker även IT- och telekommunikationsnätverk.Dessa är faktiskt de mest direkt berörda eftersom alla operationer som är involverade i en väl fungerande verksamhet är beroende av deras effektivitet.

”IT-resiliens är förmågan att garantera tillgängligheten för den tjänst som tillhandahålls till företaget”, sammanfattar Christophe Bobin, affärschef på Axians Communication & Systems Paris (ett företag inom ICT-området hos VINCI Energies) och specialist inom industrisektorn, ”den sektor som var sist med att genomföra sin digitala revolution”.

Ett informationssystem måste därför kunna fortsätta att fungera i händelse av ett tillbud (störning, svår olycka, produktionstopp, cyberattack osv.). Och framför allt kunna återgå till det normala driftstillståndet så snabbt som möjligt, med minsta möjliga negativa inverkan.

IT-resiliensen begränsar således driftavbrottens varaktighet och tillhörande produktionsförluster, genom att säkerställa en snabb återställning av data. Den sträcker sig bortom frågan om cybersäkerhet och omfattar en uppsättning förebyggande åtgärderoch verktyg som sträcker sig från fysisk säkerhet till rättssäkerhet, inklusive naturligtvis datasäkerhet och medvetandegörande om cybersäkerhet.

”Kvaliteten på de förfaranden som införts och genomförandet av dem är garantin för en god resiliens i systemet.”

Redundans är nyckeln till resiliens

”Redundansen och förmågan att säkerställa hög tillgänglighet för IT-infrastrukturen är förutsättningarna för IT-motståndskraft”, förtydligar Christophe Bobin. Med hjälp av virtualiserade resurser för lagring, anslutning till nätverk och beräkning, vilka kan hanteras som ett datorprogram, förenklar SD-infrastrukturen (Software-Defined-infrastructure) hanteringen av trafiken och utnyttjandet av IT-infrastrukturen.

”Resiliens, baserad på systemens redundans, oavsett vilka de är, bygger på två delar: själva infrastrukturen och säkringen av infrastrukturen”, preciserar Axians affärschef.

”När det gäller infrastruktur, sedan fyra eller fem år, bestäms vägen för data av lösningen enligt kriterier som det har informerats om på förhand (svarstid, tillgänglig bandbredd osv.) tack vare erbjudandet av SD, SD-Wan [Software-Defined Wide Area Network, tredje generationens nät] och SD-LAN [Software-Defined Local Area Network, lokalt företagsnät definierat av programvara]. Systemet görs därmed mer tillförlitligt.”

Användningen av SD-LAN under de senaste åren har förbättrat infrastrukturens motståndskraft ytterligare genom end-to-end-segmentering som skiljer trafiken från användare, apparater och applikationer utan att omstrukturera nätet.

Cybersäkerhet och dataredundans

Men för att garantera IT-infrastrukturens tillgänglighet måste den vara säkrad, särskilt när det gäller cybersäkerhet. ”Detta innebär först internt skydd mot nätfiske, till exempel genom segmentering efter typ av utrustning (maskiner, automater, persondatorer, osv.) och analys av onormalt beteende vid omkopplarnas portar”, noterar Christophe Bobin.

Experten betonar också vikten av att säkerställa redundans för datalagring. ”Det är mycket strategiskt för företaget och dess data måste också vara motståndskraftiga och därför säkrade när det gäller lagring genom att de säkerhetskopieras på olika medier (kund- eller partnerdatacenter som Axians och offentliga datacenter som Amazon eller Azure).”

På samma sätt beror motståndskraften på kvaliteten på hanterade tjänsteerbjudanden när det gäller förebyggande och underhåll via till exempel fjärrövervakning. ”Denna typ av erbjudande gör det möjligt att förutse störningar och därmed vara mer reaktiv, och således mer motståndskraftig, genom att säkerställa bättre underhåll under driftbetingelser”, påpekar Christophe Bobin.

Slutligen, den sista aspekten som inte skall försummas enligt affärschefen: de interna processerna. ”Kvaliteten på de förfaranden som införts och genomförandet av dem är garantin för en god motståndskraft i systemet.” Människan kommer alltid att ha sista ordet.

18/07/2022