Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

En ny ledningscentral syftar till att förena alla tillämpningar och styrgränssnitt i nätet. Enfrasys, som är ett företag inom VINCI Energies, står i centrum för detta ambitiösa projekt, som lanserats av myndigheten SYTRAL Mobilités. 

 

Med sina 4 linjer, 34 km spår och 42 stationer är Lyons tunnelbana det näst största tunnelbanenätet i Frankrike efter tunnelbanenätet i Paris. Sedan det invigdes 1978 har den funktionella driften dvs. reglering av tunnelbanetågens flöde, resenärernas säkerhet, övervakning av utrustning skötts av en ledningscentral (PCC, översatt från franskans Poste de Commande Centralisé), som är inbyggd i källaren i La Part-Dieu. Den utgörs av en lång sal, som är uppdelad mellan en rad datorstationer och en enorm bildskärm på väggen. 

Under de senaste trettiofem åren har denna viktiga central genomgått flera moderniseringsfaser, särskilt för att hantera den helautomatiska linjen D, och på senare tid för att hantera förlängningen och automatiseringen av linje B. 

Idag väntar dock ett betydligt mer genomgripande omvandlingsprojekt för PCC i Lyon. Ansamlingen, eller till och med överlagringen, av IT-verktyg och IT-system under årens lopp har gjort operatörernas arbete mer komplext. 

Moderniseringen av PCC uppfyller kraven på kvalitet och säkerhet i tjänsterna. 

Eftersom de flesta tillämpningarna har utvecklats för att hantera en specifik driftfunktion (trafikledning, upplysningar till passagerare, videoövervakning, kommunikation med förarna och med personalen på fältet, hantering av energisystem, osv.), tvingas operatörerna på PCC ofta att växla från ett verktyg till ett annat för att få en god överblick och utföra sina olika uppgifter. 

De grafiska gränssnittens heterogenitet och upprepningen av datainmatningen leder till produktivitetsförluster, onödig trötthet och ökad risk för fel. Dessutom gör ökningen av antalet system all utveckling mer komplex och kostsam. 

Två kontrakt och en flytt 

Det är därför som SYTRAL Mobilités, som är den organisatoriska myndigheten för kommunikationerna i Lyon-området, dvs. staden Lyon och Rhône-departementet, i slutet av 2022 lanserade en ”PCC Réseau Métro”-operation i ett dubbelt syfte, nämligen att flytta PCC till Vaulx-en-Velin för installering i en funktionell sal med dagsljus och för att modernisera alla gränssnitt mellan människa och maskin (HMI, efter engelskans Human Machine Interface). 

Detta projekt omfattar två huvudsakliga utvecklingskontrakt inom IT, som båda tilldelats till ett konsortium av Capgemini och Enfrasys, som är ett företag inom VINCI Energies. 

”Det första kontraktet avser centralisering inom samma tillämpning av de olika gränssnitten mellan människa och maskin. Det andra kontraktet består i att bygga ett arkiv och en databas för datautbyte som är gemensam för alla system”, preciserar Charles Delucenay, som är vd på Enfrasys. 

En enhetlig övergripande vision för driften av alla tunnelbanelinjer medför flera fördelar: optimering av ergonomi; förbättring av relevansen av de upplysningar som presenteras och därmed av reaktionsförmågan i den löpande driften såväl som vid tillbud; större flexibilitet i fördelningen av operatörer beroende på behov och begränsningar vid driften; modernisering av vissa föråldrade system; förbättrad interoperabilitet genom standardisering av kommunikationsprotokollen mellan alla undersystem, vilket leder till bättre underhåll och skalbarhet till lägre kostnad. 

Planering genom gemensam konstruktion 

Varje dag genomförs cirka 700 000 resor med Lyons tunnelbana. För myndigheten svarar moderniseringen av PCC på kraven på tjänsternas kvalitet och säkerhet. Men framgången för ett omvandlingsprojekt av den här storleken beror på användarnas förmåga att godta det nya systemet och att ta det till sig. Planeringen av det nya systemet spelar en nyckelroll här. 

”Vi anlitade expertisen från Use.Design, som är en Paris-baserad UI- och UX-designbyrå, för att definiera en grafisk karta och utveckla gränssnitten mellan människa och maskin genom att konstruera dem tillsammans med PCC:s operatörer, med hjälp av upprepade arbetsgrupper och seminarier. (UI är förkortning av User Interface eller användargränssnitt och UX är förkortning av User eXperience eller användarerfarenhet). Den här etappen kommer att vara i nästan tolv månader”, berättar Thomas Vesque, som är affärschef på Enfrasys. 

Företaget VINCI Energies deltar i hela cykeln, från konstruktionsfasen till underhåll i driftfärdigt skick (MCO av franskans ”Maintien en Condition Opérationnelle) av systemet, inklusive utveckling, integrering och driftsättning. 

När det gäller validering av IT-utvecklingen måste den, i enlighet med principen om tjänsternas kontinuitet, utföras på ett standardiserat sätt. Testerna utförs nattetid, mellan klockan 1 och 4. Det begränsade tidsfönstret tvingar Enfrasys att schemalägga försök i förväg i sina egna lokaler. 

Projektet ”PCC Réseau Métro” har en sammanlagd budget på 89 miljoner euro, och det beräknas vara slutfört år 2027 för inrättandet av den nya ledningscentralen i Vaulx-en-Velin och 2030 för omvandlingen av den nuvarande ledningscentralen i La Part-Dieu till en ledningscentral för nödhjälp. 

 

16/02/2024