Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

På grund av vågorna av ny teknik som hela tiden sköljer in, den ökande efterfrågan på digitalisering och övergången till molnet blir IT-omgivningar mer komplexa för varje dag som går. För att ge IT-personalen större handlingsförmåga och en bättre överblick erbjuder Axians i Nederländerna GAIA, som är en heltäckande plattform för möjlighet till observation och automatisering inom IT-området.

Via GAIA-plattformen som Axians utvecklat har IT-arbetslagen fullständig kontroll över den hybrida IT-infrastrukturen.

Inom IT-området måste företag kompromissa mellan historiens tyngd och utveckling. Under årens lopp ansamlas alltså de tekniska lagren, vilket hela tiden gör IT-omgivningarna allt mer komplexa att underhålla och utveckla.

Den fortskridande övergången till molnet som har pågått sedan några år lägger till lager av komplexitet. I hybridmolnets mellanfas måste IT-chefens arbetsgrupper kompromissa mellan omgivningar som delvis är lokala (”on-premise”) och delvis befinner sig i ”molnet”. För att inte tala om multimoln!

Att återställa IT-arbetsgruppernas effektivitet och erbjuda dem en översikt över deras IT-tillgångar utgör förslaget från Axians i Nederländerna, med GAIA som är en fullständig plattform för observationsförmågan.

Dess ”programvarudefinierade” arkitektur och dess tillvägagångssätt ”Infrastructure as Code” gör det möjligt att separera tillämpningstjänster och nätlagren från den underliggande infrastrukturen.

Med GAIA har IT-arbetsgrupperna full kontroll över sin hybrid-IT-infrastruktur.

Med GAIA har IT-arbetsgrupperna full kontroll över sin hybrid-IT-infrastruktur, med dess eventuella flaskhalsar och friktionspunkter. Med fullständig kunskap om orsaker kan de förutse toppbelastningar, skissera optimeringsvägar för att förbättra prestanda och minska driftskostnaderna.

Genom att följa en uppsättning indikatorer och mätvärden är det möjligt att se hur en tillämpning beter sig och växelverkar med andra komponenter i IT-infrastrukturen för att förbättra användarupplevelsen. I GAIA används också artificiell intelligens för att optimera hanteringen av IT-kedjans ekonomiska livscykel enligt användningsfärdiga scenarier och fördefinierade styr- och säkerhetsregler.

Partner i världsklass

För att bygga denna heltäckande plattform samlades VINCI Energies ICT-varumärkesgrupper i Nederländerna och samordnade tjänster från de ledande aktörerna i världen av nät, datacenter, datahantering, lagring, övervakning, hantering av tillämpliga prestanda och virtualisering, till exempel Cisco, NetApp, Equinix, AppDynamics, Pure Storage, Microsoft och VMware.

”Vi är på sätt och vis en dirigent”, förklarar Stefan Collet, chef för innovations- och affärsutveckling på Axians i Nederländerna. ”Vårt mål består av att upprätta förbindelser mellan våra partners teknik för att vi skall kunna erbjuda våra kunder det bästa möjliga ekosystemet.”

GAIA-portföljen riktar sig till företag med fler än 500 anställda med starka IT-resursbehov. ”Det här är organisationer, som befinner sig mitt i sin digitala omvandling och inte är rädda för att hantera sin IT-omgivning annorlunda, på ett mer automatiserat och intelligent sätt. De vill få smidighet, kontroll och kraft för utförande på samma gång”, tillägger Stefan Collet.

Hälsa, offentlig förvaltning, finans och industri osv., det är många verksamhetssektorer som kan komma att beröras. De viktigaste användarna av GAIA inom IT-avdelningen är IT-chefer och -arkitekter, utvecklingsexperter. IT-chefen själv kan luta sig mot plattformen inom ramen för sin strategi för att flytta över till molnet, sin färd mot automatisering eller sina riktlinjer för cybersäkerhet.

17/11/2022