Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Quick Scan Energy är ett energirevisionsverktyg som utvecklats av Actemium och som möjliggör att dra ned på energikostnaderna på ett fabriksområde.

Över en tredjedel (36%) av den franska industrins bränslekonsumtion (109,5 TWh) går varje år upp i rök. Statistiken kommer från en studie av Ademe som visar potentialen för att återanvända spillvärme inom industrin. Quick Scan Energy, ett verktyg för att ta vara på sådan värme, tillhandahålls sedan 2016 av Actemium, VINCI Energies varumärke specialiserat på industriell prestanda.

“Quick Scan Energy är ett energirevisionsverktyg som används under en kort period, vanligtvis en dag, och som gör det möjligt att identifiera åtgärder som kan vidtas på ett industriområde för att dra ner på energikostnaderna”, säger Alexia Tassin, Industry 4.0 Engineer på Actemium.

En energirevision blir också ett tillfälle för företaget att förklara för industriaktören vilka bidrag och stöd som kan kopplas till en eller en annan vidtagen åtgärd, till exempel energibesparingscertifikat (CEE), värmebidrag (Fonds Chaleur) och ekonomiskt stöd för energieffektivisering (PRO-SMEn). Projekten som lanseras till följd av en Quick Scan Energy-revision utgörs mestadels av värme- och energirelaterade åtgärder.

“Vi kan upptäcka områden där det går att minska energikostnaderna genom att kvantifiera spillvärme på ett industriområde.”

“Vi tittar bland annat på att återanvända värmen som utsöndras genom röken från en industriell ugn eller en värmepanna som till exempel värmer varmvatten. Det går också att installera elektriska hastighetsmätare i syfte att minska värmepumpars elkonsumtion när dessa inte är igång året om”, säger Alexia Tassin.

Ett verktyg för alla branscher

Actemium har många års erfarenhet av industriella processer inom flera branscher. Quick Scan Energy-verktyget har hittills använts inom flertalet områden som till exempel livsmedels-, kemikalie-, kol- och stål-, fordons- och kosmetikaindustrin.

“Vi har den erfarenhet som krävs för att kunna upptäcka områden där det går att minska energikostnaderna genom att kvantifiera spillvärme på ett industriområde”, säger Alexia Tassin.

Verktyget har också visat sig värdefullt för att teckna energibesparingskontrakt (CPE) med en kund.

“Ett CPE-kontrakt innebär att man gör åtaganden om primära energibesparingar under en specifik tidsperiod”, säger Actemiums Industry 4.0 Engineer.

10/06/2020