Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Elektrifieringen av industriproduktionen är en avgörande åtgärd för planeten. Den norska producenten av pappersmassa, Vafos Pulp AS, utrustar sin fabrik med ett elektriskt värmesystem som minimerar koldioxidavtrycket – tack vare en lösning som är först i Europa, utvecklad av Actemium.

Det norska företaget Vafos Pulp tillverkar oblekt pappersmassa som bland annat används i kartongproduktion.

Det norska företaget Vafos Pulp AS producerar oblekt pappersmassa, som framför allt används för framställning av kartong. Mer än 95 procent av de varupackar som produceras av Vafos Pulp AS exporteras till Europa, där Tyskland är dess huvudmarknad. Företaget, som har verkat i nästan 150 år, ville utrusta sin anläggning i Kragerø med ett nytt värmesystem och därmed byta från oljeförsörjning till elförsörjning för att drastiskt minska sitt koldioxidavtryck. Detta kommer att bli den första anläggningen i sitt slag i Europa.

Som en del av avtalet konstruerade och levererade Actemium, VINCI Energies varumärke för industriella prestanda, två elskåp monterade i containrar.

”Den här lösningen var den enklaste och billigaste, så att vi kunde undvika att uppföra en ny byggnad”, förklarar Jon Ottar Ellefsen, vd för Actemium Electro AS, och fortsätter,

”En annan anmärkningsvärd fördel är möjligheten att bygga hela eldistributionsrummet med alla apparater och fördelningsskåpet i vår verkstad. Det tar ungefär sju veckor. Sedan transporterar vi de helt färdiga containrarna till produktionsplatsen.”

 Installeringen slutförs av Actemium Electro AS, men projektet sköts upp av kunden på grund av leveransproblem beroende på de aktuella omständigheterna.

Actemium har utformat och levererat två elskåp byggda i containrar till fabriken Vafos Pulp i Kragerø för dess nya värmesystem.

Vackra perspektiv

Kopplingstavlorna är utrustade med ABB:s DCT880-tyristorer och Siemens SIMATIC S7-styrenheter för styrning av värmeelementen.

Elektrifieringen av industriproduktionen är ett mycket gynnsamt tillfälle.”

”Vi övervägde flera olika alternativ när vi började arbeta med det här projektet men vi valde ABB:s DCT-teknik för den erbjuder de bästa prestandanivåerna enligt de kriterier som kunden kräver. SIMATIC S7 PLC-styrenheterna från Siemens valdes för de utgör ett beprövat automationssystem som vi är väl bekanta med”, förklarar Jon Ottar Ellefsen.

Konstruktionen, som är den första i sitt slag, öppnar stora möjligheter på en marknad som ser ut att bli betydande med tanke på EU:s mål om nollutsläpp av växthusgaser senast 2050 och FN:s mål för hållbar utveckling.

”Elektrifieringen av industriproduktionen är ett mycket gynnsamt tillfälle”, menar chefen för Actemium Electro AS, och tillägger,

 ”Med containerlösningen, som utvecklats av Actemium skulle vi kunna elektrifiera industrier överallt till följd av dess pris men också med anledning av dess praktiska egenskaper med möjlighet att snabbt disponera en eller två containrar redo att anslutas till nätet och till fabriken.”

17/11/2022