Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Två timmar söder om Lissabon slutför Omexom Renewables Portugal byggandet av ett solkraftverk på 50 MW, vilket är baserat på en innovativ lösning med hjälp av ett system av rörliga spårare, som följer solen, istället för att ha en fast struktur. Detta högprecisionsprojekt har genomförts med hjälp av ett verktyg baserat på artificiell intelligens, som utvecklats inom AI Clearing.

Sedan några månader har den enda internationella flygplatsen i Algarve-regionen, i Faro i södra Portugal, själv producerat 30 procent av sitt energibehov med hjälp av solenergi. Anläggningen, som hanterar cirka 9 miljoner passagerare per år, sparar in motsvarande 1 500 ton koldioxid varje år.

Med utgångspunkt från detta projekt, som genomförts för VINCI Airports, förbereder sig Omexom Renewables Portugal, som är en del av VINCI Energies, för att genomföra ett annat ännu större projekt, nämligen solkraftverket i Morgavel för den tyska energiproducenten RWE, längre norrut i landet.

Detta solkraftverk, som är beläget i Sines, två timmars bilresa från Lissabon, omfattar en anläggning, som är byggd på 100 hektar mark med 98 832 högpresterande dubbelsidiga moduler och monterade på 3 244 enaxliga följare (spårare) i dubbla rader och 15 381 stolpar. När detta solkraftverk tas i drift i juli 2023 kommer det att tillhandahålla en effekt om 50 MW från förnybara energikällor. Detta är tillräckligt för att försörja omkring 45 000 hushåll.

Ett tekniskt problem

Utmaningen i detta projekt är, att kombinera dubbelsidiga paneler, som kan absorbera ljus från båda sidor, och ett spårningssystem, som gör det möjligt för dem att rikta sig enligt solens rörelse över himlavalvet, varigenom deras utbyte ökar med mer än 20 procent.

Installeringen av sådan utrustning är ett svårt problem, både tekniskt och konstruktionsmässigt. ”Markarbetena måste vara extremt exakta för att anläggningen skall uppta minsta möjliga markyta samtidigt som dess exponeringar öst-västlig och nord-sydlig riktning optimeras. När man installerar följare i dubbla rader är det också nödvändigt att säkerställa perfekt inriktning mellan den främre och bakre följaren”, förklarar Luís Gomes Silva, som är affärsenhetschef på Omexom Renewables Portugal. För att säkerställa denna precisionsnivå anställde företaget en person, som helt och hållet ägnar sig åt kvalitetskontroll på verksamhetsplatsen.

En ny AI-teknik

För att utföra detta precisionsarbete använde Omexom Renewables Portugal en ny teknik baserad på artificiell intelligens, AI Clearing, för att följa konstruktionsarbetets framåtskridande. ”Så snart jag fick reda på, att denna teknik faktiskt fanns tillgänglig, med stöd av CATALYST-programmet, som tagits fram av Leonard, som är VINCI-koncernens framtidsforsknings- och innovationsplattform, insåg jag omedelbart verktygets potential för det nya kontraktet, som vi just hade tecknat med RWE”, berättar Luís Gomes Silva.

AI Clearing har alltså följt hela konstruktionsprocessen på arbetsplatsen i Morgavel. ”I detta verktyg utnyttjas artificiell intelligens och avancerade GIS-analyser* för att automatisera spårningen och rapporteringen av infrastrukturkonstruktionens framskridande”, specificerar Michal Werle, som är senior affärsutvecklingschef på AI Clearing.

”AI Clearing har gjort det möjligt för oss att säkra konstruktionsprocesserna, hålla tidsfristerna och budgeten samt uppfylla specifikationer, samtidigt som vi uppnådde vårt mål att inga olyckor skulle inträffa.”

”När projektdata och KPI (Key Performance Indicator eller fritt översatt nyckeltal) har definierats och registrerats, automatiserar lösningen många tidskrävande uppgifter i samband med framstegsspårning, kvalitetshantering och rapportering, samtidigt som risken för mänskliga fel minskar”, tillägger han. Data samlas in genom inspektioner varje vecka med hjälp av drönare och rapporter tillhandahålls inom 12 timmar, vilket möjliggör snabb övervakning och korrigering av eventuella avvikelser från uppgifter, som angivits för projektet.

Optimerad kundrelation

”AI Clearing är också ett utmärkt försäljningsargument” framhåller Luís Gomes Silva. Eftersom rapporter skickas till RWE i realtid, fungerar verktyget som en oberoende tredje part. Detta skapar ett förhållande av öppenhet och förtroende med kunden. Detta är ett verkligt mervärde.”

”I ett projekt av den här storleken”, tillägger han, ”gjorde AI Clearing det möjligt för oss att säkra byggprocesserna och hålla tidsfrister, specifikationer och budget, samtidigt som vi uppnådde vårt mål att inga olyckor skulle inträffa.” Detta var ett högt ställt mål, eftersom 200 personer, som talar flera olika språk och har varierande grad av yrkeserfarenhet, var på plats under produktionstopparna och 300 containrar måste tas emot för leverans av utrustningen.

Slutligen konstruerade Omexom Renewables Portugal 12 gröna containrar, som drevs av solpaneler, för att försörja sin egen konstruktionsutrustning på plats. Detta är ett initiativ, som gjorde det möjligt att spara in 92 procent av dieselförbrukningen.

* Ett geografiskt informationssystem (GIS) är ett system som tar fram, hanterar, analyserar och kartlägger alla typer av data.

16/06/2023