Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Under de senaste tre åren har 4 000 km av väg- och motorvägsnät i Vallonien, Belgien, förvaltats med hjälp av ett stödsystem för trafikledning av den senaste generationen. Detta har utformats och placerats ut av Mobility.

År 2019 ville den offentliga förvaltningen i Wallonien (SPW) utrusta Walloniens väg- och motorvägsinfrastruktur med ett nytt aktivt trafikhanteringssystem (ATM). Målet var att samla in alla uppgifter som rapporterats genom videoövervakning, sensorer och från säkerhetspatruller. Informationen sprids därefter till interna och externa partner och hanterar väghändelser och styr utrustningen. Via detta följs och kalibreraa trafiken i realtid och slutligen tillhandahålls en fullständig rapportering av operativsystemets aktivitet.

Detta uppdrag anförtroddes VINCI Energies-företaget Mobility, som även utformade atway, som är ett unikt och sammanhängande system för övervakning och växelverkan. Genom uppdraget kan helheten hanteras av alla planerade händelser (vägarbeten som skall planeras, utsändning av patruller, skyltning, avstängning av körfält eller till och med vägar) samt oplanerade händelser (trafikstockningar, olyckor, haverier, oväder).

”Vår kund, Valloniens vägtrafikmyndighet, vill positionera sig tydligt som en modern förvaltare av transportinfrastrukturen. De gör detta genom att öppna sitt 4 000 km vägnät för samåkning, självständiga fordon, kombinerade transporter och förmåga att fungera tillsammans med andra europeiska vägnät”, sammanfattar Filipe de Almeida, som är företagschef på Mobility ITS.

Detta storskaliga projekt  värt 5 miljoner euro, sträcker sig över en period på fem år. Kontrakt för den här typen av tjänst löper vanligtvis från 18 till 36 månader, med en genomsnittlig livslängd för ATM-system på cirka 20 år. Så varför ett femårigt avtal i det här fallet? Svaret ligger i de val av metod som gjorts av de två parterna.

Smidighet och noggrannhet

Ledningen av projekt i samband med övervakning av väginfrastruktur följer i allmänhet ett program som beräknas med en så kallad ”V”-modell (Verifiering och Validering). Det vill säga – den är strukturerad kring två cykler med samma varaktighet.

Mobility ITS ansåg emellertid att det var relevant att implementera en mer agil metod. Man vill anpassa tankesättet och justera de funktionerna hos trafikledningssystemet till de erfarenhetsmässigt fastställda behoven. Filipe de Almedia fortsätter, ”Vi föreslog att arbeta närmre varandra i kommande cykler. Med andra ord i tre till fyra månaders ‘sprintar’ och med maximal flexibilitet i slutet av varje cykel för att ändra tillvägagångssätt eller till och med omdirigera initiala val när nya behov uppstår”.

Mot förmodan kräver detta tillvägagångssätt stor noggrannhet. Ett villkor för att metoden ska fungera smidigt är att partnerskapen ska kunna utbyta innehållet i sina observationer och diagnoser med varandra.  De ska även vara möjligt att dela data öppet, ge efter på vissa områden, låta sig övertygas av varandra, samt att båda sidor måste vara tillgängliga hela tiden. I korthet finns det svårigheter att applicera metoden.

”Vår kund, Valloniens vägtrafikmyndighet (SPW), vill helt klart positionera sig som en modern förvaltare av transportinfrastruktur.”

”Det största problemet är att det du förlorar i den slutgiltiga synligheten, vinner du i den omedelbara synligheten. Men på storskaliga projekt kan faktumet att inte veta vart man går skapa stora begränsningar när det gäller organisation. Därför är en av fördelarna med denna metod att man när som helst kan bestämma sig för att korrigera dess konturer”, understryker Filipe de Almedia.

Alltmer uppkopplade system

Systemet som byggdes av Mobility ITS och Valloniens vägtrafikmyndighet (SPW) togs i full drift 2019 och användarna har använt version 3 sedan början av 2023. Versioner 4 och 5 kommer att förbättra lösningen mellan nu och 2025. Samarbetet mellan de två företagen borde rent logiskt sträcka sig bortom detta inledande partnerskap tack vare ett kontrakt om drift och underhåll.

“Denna typ av avtal omfattar alla strategier som behövs för att säkerställa tillgängligheten dygnet runt för applikationer, infrastruktur och utrustning. Utöver systemunderhåll omfattar det också förebyggande och korrigerande underhållstjänster,” noterar Filipe de Almeida.

För närvarande i Frankrike och andra delar av Europa tenderar en operatör att hantera flera oberoende plattformar. Snabba framsteg inom artificiell intelligens (AI) och affärsintelligens innebär att systemen kommer att bli mer autonoma och ha förmågan att fungera tillsammans i framtiden. Ekonomisk och operativ logik dikterar att moduler och funktioner bör standardiseras. “Det kommer förmodligen att vara nödvändigt att uppfinna nya arbetssätt och att implementera originalmodeller för samarbete inom hela branschen,” avslutar han.

16/06/2023