Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Cifre-programmet för industriella avtal för utbildning genom forskning (översatt från franskans  Conventions industrielles de formation par la recherche) gör det möjligt för företag att ta emot doktorander i tre år. Systemet medför många fördelar. Detta illustreras av Mouloud Iferroudjene, som är doktorand vid Laboratoriet för datavetenskap, modellering och optimering av system, och hans mentor, Thierry Laveille, som är chef för produkthantering med ansvar för forskning och innovation på VINCI Energies-företaget Courbon Software.

Vad motiverade Courbon Software att rekrytera en doktorand?

Thierry Laveille. Vi tar fram en innovativ programvara, som kan byggas in i alla industriella produktionsprocesser inom olika verksamhetsgrenar, såsom läkemedel, jordbruk och livsmedel, materialkemi, tillverkning och inre logistik osv. Vi ville fördjupa oss inom ämnet artificiell intelligens. Artificiell Intelligens ingår redan i våra modeller, men vi är övertygade om att AI är ett viktigt område för innovation, ett verktyg för konkurrenskraft för våra industrikunder och för oss själva, och därmed ett strategiskt område, som bör studeras.

Mouloud Iferroudjene, varför ville du bli industridoktorand?

Mouloud Iferroudjene. Att doktorera på ett företag, särskilt för industriella ändamål, är inte det vanligaste alternativet. Jag har en bakgrund som både ingenjör och naturvetare och jag ville verkligen arbeta inom industrin. Mitt avhandlingsarbete på ett företag gör det möjligt för mig att förankra min forskning i en verklig miljö, att ge den en omedelbart handfast dimension och direkt identifierbara perspektiv för tillämpningar.  På detta sätt kommer min forskning att göra nytta. Det tycker jag är både intressant och givande.

Hur kom du fram till det här valet?

Thierry Laveille. Vi är baserade i Saint-Etienne och det var därför logiskt för oss att närma oss Ecole des Mines (Gruvskolan) de Saint-Etienne och närmare bestämt Laboratoire d’Informatique, de Modélisation et d’Optimisation des Systèmes (LIMOS), som är en forskningsenhet hos skolan. Vi diskuterade länge för att hitta och sedan definiera ett forskningsämne. AI är ett mycket brett ämne. Det måste vara exakt beskrivet för att tillfredsställa både laboratoriets och Courbon Softwares intresse. För vår del ville vi kunna förklara för våra kunder vad AI kan tillföra dem rent konkret. Det blev därför relevant för oss att arbeta med förklaring av modeller för maskininlärning, som tillämpas på industriella uppgifter som felsökning, förebyggande underhåll eller optimering av produktionslinjer. Ämnet var också intressant för Mouloud, som gick med på att arbeta hos, och med oss, i tre år.

Förklara för våra kunder vad AI kan tillföra dem rent konkret.”

Mouloud Iferroudjene. Mitt arbete består i att samordna expertkunskap i AI och att översätta den till formella regler och modeller (strukturerade data). Den exakta titeln på min avhandling ärÖverföring av kunskap inom olika områden till maskininlärning: samordning av formell kunskap med djupinlärning för Industri 4.0”.

Hur kan maskininlärning bidra till Industri 4.0?

Mouloud Iferroudjene. De moderna industrisystemen alstrar idag enorma mängder data, som skulle kunna utnyttjas på ett bättre sätt inom maskininlärningstekniken. Djupinlärning fungerar utmärkt på rådata som t.ex. bilder. Industriella data är mycket heterogena (digitala, tidsmässiga, strukturerade data, osv.), vilket kräver komplex förbehandling. Genom att införliva formaliserad expertkunskap hoppas jag att både kunna utnyttja dessa varierande data på ett bättre sätt och göra modellerna lättare att tolka, vilket är problemets kärna i kritiska industriella system. Jag försöker utveckla en generisk metodik för att bygga in den formella kunskapen i minst två olika inlärningsuppgifter, nämligen inom livsmedels- och jordbruksområdet läkemedelsområdet, med hjälp av data och expertis från Courbon Software och Mines de Saint-Etienne-laboratoriet.

Är det lätt att starta ett Cifre-program?

Thierry Laveille. Ur administrativ synvinkel är det ett ganska stort arbete! Vi har turen att ha en personalavdelning, som har gjort det enklare för oss. I övrigt är det viktigt att hitta ett bra gemensamt ämne och att kunna samarbeta med laboratoriet. Detta är helt klart ett tillvägagångssätt för partnerskapsbaserad forskning.Cifre-programmets syfte är att göra det möjligt för företaget att dra nytta av ekonomiskt stöd för att rekrytera en ung doktorand, vars forskningsarbete, inom ramen för ett offentligt forskningslaboratorium, kommer att leda fram till en doktorsavhandling.

Med vilka fördelar?

Thierry Laveille. Det finns tre fördelar med det här upplägget. För företaget handlar det om att anställa en kvalificerad medarbetare och säkra den tid som ägnas åt forskning och utveckling. Detta tillvägagångssätt gynnar företagets innovationsprocess. En avhandling är en framtidssatsning. Vi förväntar oss helt klart avkastning på investeringen. För laboratoriet gör Cifre-programmet det möjligt för doktorander att skaffa sig yrkeserfarenhet och möjligheter till överföring och praktiskt utnyttjande av forskningen. Slutligen, kommer doktoranden för sin del att arbeta på sin avhandling inom ett ramverk, där han eller hon får en yrkesutbildning, vilket sedan ökar hans eller hennes anställningsbarhet.

Mouloud Iferroudjene. Min ambition är att Courbon Software skall få stor nytta av mitt arbete under dessa tre år. Jag avslutar mitt andra år av mitt avhandlingsarbete och har ännu inte bestämt vad jag skall göra efter disputationen, men jag vet att det kommer att bli lätt hitta en bra anställning. Tre års arbete i ett dotterbolag i en stor koncern som VINCI Energies har redan nu öppnat möjligheter till möten och produktiva samarbeten och gjort mig ännu mer villig att arbeta i inom industrin. Jag är övertygad om att nyckeln till en ny industriell revolution, som drivs av artificiell intelligens ligger i denna harmoniska sammanslagning av rådata och yrkeskunskap.

 

13/06/2024

Vill du veta mer:
Titta på videon