IoT och AI i precisionsodlingens tjänst

Genom att kombinera sakernas internet och artificiell intelligens har Axians Belgium utvecklat en applikation för att optimera jordbrukens avkastning, effektiviteten under skörd, spårbarheten...

Läs artikeln

En flexiblare bransch med ”generativ design”

Genom att kombinera mänsklig expertis, AI och kraften i molntjänster är denna designmetod, som bygger på maskininlärning, en möjlighet för branschen.  Hittills har...

Läs artikeln

De många fördelarna med multimoln

Genom att använda olika moln, privata eller offentliga, erhåller företaget både smidighet och mer kapacitet för innovationer. Multimoln kräver dock...

Läs artikeln

Global Box gör IoT användbart för prediktivt underhåll

Denna hårdvaru- och programvarulösning som utvecklats av Actemium Maintenance Belfort gör det möjligt att på ett likformigt sätt bearbeta data...

Läs artikeln

Datalagring i centrum av läkemedelsindustrins produktionssystem

Dimensionen av IT är av största vikt från design till produktion inom området läkemedel och vacciner. Mängden data och datakraft...

Läs artikeln

Cybersäkerhet, en balanspunkt för AI

I en tid med ökande och alltmer komplexa hot gör nya AI-baserade lösningar det möjligt att skydda IT-system på ett...

Läs artikeln

Covid-19: mätning, beräkning och kontroll

Att mäta kroppstemperatur, beräkna flöden och kontrollera att skyddsmasker används är de tre huvudelementen i den innovativa tekniska lösning som...

Läs artikeln