Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Nettonollutsläpp till år 2040: det ambitiösa projektet i storstadsområdet La Rochelle vid den franska Atlantkusten bygger på den unika dataplattformen Terreze, vars tekniska bas har utvecklats av Citeos.

Projektet ”La Rochelle Territoire Zero Carbon” (LRTZC) är ett av de 24 vinnande projekten i ”Territoires d’Innovation (eller översatt innovationsregion)”, vilken lanserats av den franska banken Banque des Territoires (Caisse des Dépôts) i november 2018. Kommunförbundet La Rochelle är angeläget om att påskynda miljöomvandlingen i sina 28 kommuner med 167 000 invånare, 12 200 företag och 70 km kust och har ambitiösa mål, nämligen att minska sitt koldioxidavtryck med 30 procent fram till 2030 och att vara det första stadsområdet i Frankrike som uppnår koldioxidneutralitet senast 2040. Detta är ett program, som stöds av en motsvarande preliminär budget: 82 miljoner euro, varav 7,7 miljoner euro i statligt stöd inom ramen för Programme d’investissements d’avenir (PIA) eller översatt: Programmet för investeringar i framtiden.

Redan från början utformades LRTZC-projektet som en del av regionens digitala strategi. La Rochelle är en pionjär inom datatillgänglighet och har sedan 2012 följt ett handlingsprogram för att presentera offentliga data på opendata.agglo-larochelle.fr. År 2016 antog denna stad en digital strategi, som står på tre ben: beständig, ekologiskt hållbar och varaktig innovation, gemensamt framtagande av projekt och delaktighet i myndighetsutövningen, datahantering som respekterar personliga rättigheter.

Alla dessa principer styrde också utformningen av Terreze (förkortning av Territoire zéro carbone eller översatt: region med noll koldioxidutsläpp), vilket är dataplattformen för styrning, kommunikation och mätning av åtgärder för minskning av koldioxidutsläpp, vilka vidtas över hela regionen. Med en budget på 4,7 miljoner euro under sex år, har denna centrala digitala byggsten anförtrotts tre företag: Citeos för den tekniska basen, Onepoint för ansiktet utåt och Citeos/FieldBox.ai för själva användandet.

Tre stora huvudmål

Plattformen har tre stora huvudmål. Först och främst måste den ta fram, samla in och använda data för regionen på ett relevant och ett väl genomtänkt sätt för att styra minskningen av koldioxidutsläppen på olika områden såsom energi, transporter, industriell ekologi och avfallsåtervinning för att bättre kunna observera, besluta och agera. Det är ur all denna information i olika format (siffror, kartor, satellitbilder) som plattformen sedan kan ta fram referenssystem och producera verktyg för att styra regionens projekt med hjälp av dessa data.

”För att styra strategin för noll koldioxidutsläpp i sin region har La Rochelle förvärvat en dataplattform, som är byggd på en öppen, måttfull och ansvarsfull grund.”

En annan funktion hos Terreze är att övervaka indikatorer och optimera beslutsverktyg för styrning och innovativa ekonomiska modeller, som kommer att genomföras. Slutligen syftar plattformen till att stödja öppnandet av data för alla aktörer i en logik för att göra dem ömsesidigt tillgängliga över regionen för ansvarsfull digital teknik.

Offentliga tjänster av allmänt intresse

”För att uppnå dessa mål krävs det att man kan ta del av regionala data och skapa ett forum för debatt och beslutsfattande för att identifiera, stödja och främja nya användningsområden med högt mervärde”, understryker Latifa Noamen, som är affärschef på Citeos, som är VINCI Energies verksamhet med specialisering på innovativa lösningar för städer i Frankrike. Men vi måste också tänka på spridningen av uppgifter såsom en ny offentlig tjänst av allmänt intresse och som är tillgänglig för alla aktörer i regionen (individer, föreningar, företag och institutioner), samtidigt som man garanterar att gemensamma regler som bygger på etik och respekt för privatlivets integritet följs.”

Uppgifterna kommer att verifieras, behandlas och anonymiseras. När de väl har lagrats under användningslicens och intelligenta kontrakt för att säkerställa deras säkerhet och konfidentialitet kan de utnyttjas och delas.

LRTZC är ett storskaligt projekt, som genomförs av storstadsområdet La Rochelle och som förlitar sig på ett konsortium av regionala aktörer som universitetet och Atlanthamnen i La Rochelle samt företagen Cerema, Atlantech, Ifrée och LPO. Det innefattar också en rad bidragsgivare och finansiärer, däribland Nouvelle-Aquitaine-regionen, Banque des Territoires, ADEME (Frankrikes energidepartement), handels- och industrikammaren, INRAE (Frankrikes nationella lantbruksuniversitet), ENEDIS (Frankrikes elektricitetsdepartement) och CEA (Frankrikes kärnkraftskommission). Sammantaget ville ett trettiotal institutioner, företag och föreningar inkludera plattformen i kravspecifikationen för miljöcertifiering (nivå “föredömlig”) enligt AFAQ (Frankrikes organisation för kvalitetsgranskning).

Plattformen Terreze förkroppsligar också LRTZC-projektets värden. Den är konstruerad på ett ekologiskt sätt och bygger på tekniska och funktionella komponenter som är öppna, måttfulla, säkra, tillgängliga och skalbara samt på data som är användbara, transparenta, säkra och respektfulla. Målet är att upprätta ett förtroendeförhållande mellan medborgaren och regionen genom att respektera och skydda personuppgifter.

”Terreze är inte bara ett unikt verktyg i fråga om hur fullständig den information är som analyseras, delas upp och återges. Plattformen har utformats i en måttfullhetslogik. Dess koldioxidavtryck är en av indikatorerna för att styra hela projektet”, sammanfattar Latifa Noamen. För närvarande befinner sig plattformen på experimentstadiet med ett urval av beta-testare och kommer att bli tillgänglig för allmänheten från 2024.

17/07/2023