Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Byggandet får allt större uppmärksamhet i samband med miljöomställningen. Men det är relativt lite fokus på nedmontering, det mer krävande men klart mer miljövänliga alternativet till rivning. Nedmontering är en särskilt viktig länk i byggnadens cirkularitet.

Varje år genererar byggsektorn cirka 45 miljoner ton avfall, varav hälften kommer från rivningsarbeten. Men tänk om vi ”nedmonterar” innan vi river? Detta är vad branschen rekommenderar med utökat producentansvar för byggprodukter och byggmaterial (REP PMCB)som trädde i kraft den 1 januari 2023. Mål: att uppmuntra till omvärdering av materialen istället för att skicka dem till soptippen.

”I ett sammanhang där vi upplever knappa resurser med stigande priser, och även en försvagning av leveranskedjorna, är det nödvändigt att främja omvärderingen av befintlig utrustning genom återvinning eller återanvändning”, förklarar Nicolas Dumas, miljöprojektledare på VINCI Energies.

Selektiv nedmontering består av att ”frigöra” byggnadens bärande konstruktion under tömningsfasen, att installationer tas bort och sorteras på plats för att bevara så mycket som möjligt av sin struktur, eller åtminstone öka chanserna för återanvändning eller återvinning.

Selektiv nedmontering

Om allt som går att återanvända ska återanvändas är selektiv dekonstruktion ett sätt att framskrida pragmatiskt, steg för steg eller snarare sektor för sektor.

Steg ett: identifiering av de tekniska materialdelar som är mest lämpade för återvinning och återanvändning, i detta fall kablar, kabelrännor, ventilationskanaler, självfungerande nödbelysningssystem (BAES, även kallade nödsystem).

Produktfamiljen med elektriska kablar innefattar produkter som används i betydande omfattning, dvs. flera kilometer, till och med tiotals kilometer per byggarbetsplats, är mycket kolhaltiga (koppar och plast), brukar vara standardiserade (80 procent av installationerna utförs med två eller tre referenser) och är föremål för få förändringar när de väl har installerats”, förklarar Camille Thiriez, ingenjör inom innovation och digitala lösningar på Cegelec Nord Grands Projets.

”Att tänka cirkulärt kommer ännu inte automatiskt för våra köpare. Detta måste bli en reflex för dem och vi jobbar på det.”

För utrustning som innehåller eller transporterar vatten, eller för luftkylare, är implementeringen av processer för återanvändning tekniskt mer komplicerad.

300 km kabelrännor i Ile-de-France

Ile-de-France är ett exempel på vad man kan göra. VINCI Energies Tertiaire Ile-de-France lägger cirka 300 km kabelrännor varje år. ”2022 ville vi lansera ett sätt för att främja cirkularitet i den här sektorn”, säger Juliana Ton That, ingenjör inom miljöomställning på VINCI Energies Tertiaire Ile-de-France.

Med utgångspunkt i några pilotbyggarbetsplatser var det först en fråga om att formalisera rutiner som skulle följas för varje produktfamilj och att lägga grunden för en första referenspunkt. VINCI Energies kontaktade tömningsföretagen för att fastställa ett antal kriterier som var godtagbara för alla och kompatibla med grundlig borttagning.

Kabelrännorna omkvalificeras och lagras hos RESO Services, ett VINCI Energies-företag ägnat åt logistik på byggarbetsplatser, som skapades för tre år sedan och som har ett lager på 7 000 m² i Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis). Sedan dess har ett dussin insamlingsplatser och ett dussin depåplatser kommit med i slingan och 1,5 km material kunnat distribueras.

Koncentriska cirklar

Volymerna är fortfarande mycket blygsamma, vilket väcker frågan om att påskynda det hela. ”Vi bedömer att 1 procent av materialen och järnvarorna från byggarbetsplatserna återanvänds, men om vi jämför med tekniksektorn är förhållandet närmare 0 procent. Därför är det nödvändigt att gå vidare, arbeta i koncentriska cirklar genom att integrera andra segment som belysningsutrustning, fläktkonvektorer och VVS”, argumenterar Guillaume Graffin.

Den före detta biträdande tekniska ledaren för Lefort Francheteau kom till VINCI Energies Tertiaire Ile-de-France i början av 2024 som chef för logistikteknik och återanvändning, med uppdraget att utveckla den cirkulära ekonomin.

Uppskalningen avser kalibrering av ekvationen för utbud och efterfrågan. Med tanke på att den fortfarande befinner sig i ett mycket tidigt skede, förväntar sig marknaden för återanvändning en drivkraft för efterfrågan, som till en början måste vara högre än utbudet.

”Att tänka cirkulärt kommer ännu inte automatiskt för våra köpare. Detta måste bli en reflex för dem och vi jobbar på det”, säger Anne Taillefer, inköpschef på VINCI Energies France Facilities i södra, mellersta och östra Frankrike.

För att detta ska bli verklighet utvecklas utbildningar. SEDDRe, förbundet för nedmonterings-, renings- och återvinningsföretag, som omfattar nästan 250 företag, skapar nu ett erbjudande avseende detta.

För rivningsarbeten i byggnader med en golvyta på mer än 1 000 m2 eller där det finns ett eller flera farliga ämnen kan diagnosen PEMD (produkter, utrustning, material och avfall) bli ett värdefullt verktyg för att påskynda arbetet med nedmontering.

Syftet är att informera de upphandlande myndigheterna om arten, mängden och placeringen av de olika produkter, utrustning, material och avfall som finns på rivningsplatsen och därmed göra det möjligt att få veta potentialen för återanvändning eller återvinning för installationerna i byggnaden.

 


Digitala marknadsplatser

Genom att underlätta relationen mellan ägare, projektägare, arkitekter, ingenjörer, rivare och byggare ärdigitala marknadsplatser som Cycle Up eller Reyuz också viktiga för struktureringen av marknaden. ”Arbetet med data är en av de viktigaste förutsättningarna för den selektiva nedmonteringens utveckling. När ett lager är begränsat till 800 ventilationskanaler är det fullt möjligt att arbeta med Excel-tabeller och e-postmeddelanden. Men när katalogen har ökat tiofaldigt kommer blir det nödvändigt att byta verktyg”, säger Guillaume Graffin.

 

13/06/2024