Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Quebecs stora metropol, som är hårt belastad av biltrafik, bygger för närvarande en 67 km lång och 100 % elektrisk tunnelbanelinje. En stor investering som i första hand är en miljöfråga.

Det är det största projektet inom kollektivtrafik i provinsen Quebec på ett halvt sekel. I slutet av 2022 kommer Réseau Express Métropolitain (REM), en automatiserad och 100 procent elektrisk tunnelbana, att komplettera Montréals tunnelbanenät, som invigdes 1966, med utökad service till den nordamerikanska tätbebyggelsen.

Den nya linjen, som blir 67 km lång och består av 26 stationer, kommer att korsa storregionen Montréal. Den kommer att gå under jord, på marknivå och i luften, med en marschfart på 51 km/h, och med toppar på 100 km/h på vissa sträckor.

De första avgångarna är planerade till december 2022 (bygget har försenats med sex månader) och därefter kommer nätet att driftsättas gradvis under 2023 och 2024. Fler än 200 vagnar kommer att trafikera rälsen, under rusningstrafik i form av tåg bestående av fyra vagnar (total kapacitet: 600 personer) och hälften så många i reguljär trafik.

För REM har myndigheterna i Quebec valt en lätt tunnelbana av typen Alstom Metropolis, som redan används i Paris, Shanghai, São Paulo, Dubai och Sydney. Men i en stad som Montreal, som drabbas av snö och mycket låga temperaturer varje vinter, är det en extra utmaning att driva ett transportsystem som till största delen är utomhus.

Vagnarnas strömavtagare har utrustats med skrapor som gör att ansamlingar av is på kontaktledningen kan avlägsnas. När det gäller motorvagnarna kommer de att vara utrustade med en snöplog.

Den framtida eldrivna tunnelbanan kommer att minska växthusgasutsläppen med 680 000 ton under tjugofem års drift.

Ett kolossalt eltekniskt projekt

REM är ett storskaligt projekt och en byggarbetsplats som ackumulerar logistiska, operativa och tekniska utmaningar. “På flera orter arbetar vi mitt i en stadsmiljö. Det handlar därför om att garantera stadsbornas säkerhet, komfort och levnadsvanor», säger Wassim Gamaoun, Byggchef på Rail & Systems på NouvLR, konsortiet bestående av fem företag (SNC-Lavalin, Dragados Canada, Groupe Aecon Québec ltée, Pomerleau, EBC) som skapats för att hantera teknik och konstruktion av REM.

En annan utmaning är samordningen av ett stort antal aktörer och operatörer som arbetar sida vid sida varje dag på de många arbetsplatserna. “Vi måste utforma och tillämpa en noggrann planering, definiera våra arbetsområden och våra behov på spåren exakt för att undvika att slösa tid och för att begränsa risken för olyckor så mycket som möjligt”, noterar Denis Vaugeois, chef för Transportföretaget Transelec Common Inc.

Detta företag inom VINCI Energies-nätverket har fått i uppdrag av NouvLR-konsortiet att tillhandahålla ett stort antal tjänster: installation och hantering av 116 430 m kabelkanaler i ballast; leverans och installation av 4 091 m hyllor för 25 kV-medelspänningskablar på upphöjda betongkonstruktioner och i understationernas tekniska hålrum; förläggning och installation av kablar längs spåren, på kontaktledningsstolparna, i leveransstationer, likriktarstationer, tågstationer…

“Sedan vi gick in i det här projektet i november 2019, har vi tecknat 14 kontrakt till ett totalt värde av mer än 100 miljoner kanadensiska dollar. Och många fler kontrakt är på gång.” säger Denis Vaugeois.

Trafikstockningar

För lokala myndigheter utgör investeringen på 6,5 miljarder dollar i REM en trefaldig utmaning: miljömässigt, ekonomiskt och socialt. Montréal är den största metropolen i ett land där antalet registrerade bilar har ökat med cirka 50 000 st år 2020 jämfört med 2019, och är även känd för sin höga trängselnivå. I genomsnitt tillbringar en bilist i Montréal mer än 145 timmar om året i trafikstockningar.

Dessa trafikstockningar har betydande konsekvenser ekonomiskt. De årliga ekonomiska förlusterna till följd av trafikrelaterad frånvaro och försenade leveranser har uppskattats till över 4 miljarder dollar enbart i storstadsregionen Montréal.

Dessutom var Quebecs regering tvungen att anslå 3,2 miljarder dollar under 2020 för att återställa väginfrastruktur som hade försämrats allvarligt av den ökande trafiken. Slutligen, emedan det finns en stor arbetskraftsbrist i Quebec, utgör trafikstockningar en verklig huvudvärk för arbetsgivarna.

Men skapandet av REM är i första hand en miljöfråga. Den är helt elektrisk och förväntas bidra till att minska utsläppen av växthusgaser med 680 000 ton under tjugofem års drift. För att förbättra och vitalisera jordbruksmarken runt terminalstationen Rive-Sud, kommer en stiftelse för jordbruksmark att skapas i samarbete med Union des producteurs agricoles och Communauté métropolitaine de Montréal.

För att kompensera för de växthusgasutsläpp som uppstår under byggtiden har ett partnerskap upprättats med föreningen Jour de la Terre och programmet 375 000 träd med målet att plantera 250 000 träd. Slutligen har avtal ingåtts med partners inom hållbar mobilitet (carpool, samåkning, eltaxi, cykel) för att diversifiera resealternativen från hemmet till stationen och mellan stationen och arbetsplatsen.

18/07/2022