Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Förnybar energi är ett av svaren på den globala uppvärmningen. Klimatkrisen kräver att införandet av förnybar energi påskyndas, vilket kräver en massiv ökning av befintliga enheter. I Belgien och Nederländerna mångdubblar VINCI Energies Belgium projekten inom solceller genom sitt varumärke Omexom.

Europeiska unionen har lovat att minska utsläppen av växthusgaser med 55 procent fram till 2030 (jämfört med 1990) och att bli den första koldioxidneutrala kontinenten senast 2050. För att uppnå sådana mål är det viktigt att vi vänjer oss av vid att använda fossila bränslen och påskyndar utvecklingen av förnybar energi.

Inom förnybar energi verkar solceller vara den mest kraftfulla drivkraften för den här energiomställningen. Enligt föreningen Solar Power Europe , var 2023 ett nytt rekordår för solcellsinstallationer i Europa. För tredje året i rad växte marknaden med 40 procent eller mer.

En dynamik som förklaras av fallande priser på utrustning (-20 till -25 procent på ett år), men, betonar Gunter Luyckx, chef på Omexom, specialister på teknik och installation av solcellssystem i Belgien och Nederländerna, ”solcellssektorn står inför en brist på tillgänglig mark för att kunna utveckla nya parker”.

Inför denna press ”är det viktigt att så många tak som möjligt är utrustade med solpaneler”. Dessutom är parkeringarna på företag, köpcentrum och sjukhus särskilt lämpliga för att bygga skärmtak för laddplats för elbilar. Det är också möjligt att bygga flytande solcellsinstallationer eller fristående solcellsanläggningar. För de två sistnämnda lösningarna är det svårare att få tillstånd i Belgien”, tillägger han.

Nya tekniska byggstenar

Även andra möjligheter kan tas tillvara. Detta är till exempel fallet i Frankrike med Ophelia-projektet som syftar till att utveckla den linjära solcellssektorn genom att inrätta parker på långa, smala landytor (dike, vägar, järnvägar …). Projektet lanserades av fem partner (Compagnie nationale du Rhône, Nexans, Schneider Electric, SNCF och SuperGrid Institute) i september 2023 och har som mål att skapa en demonstratör av linjära solceller på 900 m över cykelvägen ViaRhônas vid Rhônes strand.

VINCI Energies företag är involverade i liknande projekt för att utveckla nya tekniska byggstenar för att förbättra energimixen och minska koldioxidavtrycket. ”Den stora utmaningen är att hantera solenergins oregelbundenhet och det är därför vi utvecklar fler och fler solcellsprojekt i kombination med lagringslösningar för el”, säger Koen Jonkers, vd på Omexom.

”Solcellssektorn står inför en brist på tillgänglig mark.”

VINCI Energies bidrag till utvecklingen av solceller fortsätter att öka. Utöver flaggskeppsprojekt som Zonnepark Hemmen i Nederländerna eller Solar Carport Boortmalt i Belgien (se rutan), har Omexom Belgien genomfört flera originella och innovativa uppdrag.

Projekt inom jordbruks- och industrisektorerna

För Bernhard, specialist på blomsterodling och baserad i Luttelgeest i norra Nederländernander, installerade Omxom 2021 40 000 solpaneler med en kapacitet på 13 MWp (megawatt toppeffekt), inklusive 1,8 MWp som flyter på cirka 2 hektar vattenbassänger. Denna park producerar den energi som behövs för uppvärmning och belysning av växthusen, men den samlar också upp regnvatten. Före omställningen till förnybar energi använde Bernhard cirka 15 miljoner kubikmeter naturgas per år.

Omexom genomförde redan 2016 ett storskaligt projekt inom samma verksamhetsområde för blomsterlöksföretaget Haakman Flowerbulbs: en solcellspark på 1 MWp som representerar en årlig produktion av förnybar energi  på 1 084 MWh/år.

Nyligen anförtrodde sand- och grusproducenten K3Delta Omexom installationen av en flytande solcellspark på 6,4 MWp på Lingemeersjön sydost om Utrecht, ett område som ursprungligen användes för jordbruk men som under de senaste tjugo åren har förvandlats till ett vattenfriluftsområde. Projektet, som slutfördes 2022, krävde att 80 betongblock sänktes ned i sjön för att stabilisera parken. Tack vare denna enhet släpper sandutvinningen, som fortsätter på en del av platsen, ut betydligt mindre växthusgaser.

Övervaka tillväxten

I samband med den starka utvecklingen av VINCI Energies verksamhet inom solceller beslutade företaget Omexom RE Solar, specialiserat på byggandet av solcellsanläggningar, att skaffa ett eget hyperövervakningsverktyg, kallat OkiO, som gör det möjligt att övervaka alla tillgångar som företaget hanterar och få åtkomst till nyckeldata i realtid från alla dessa anläggningar i realtid för att optimera energiproduktionen.

 


37 736 paneler för 5 000 hushåll

I april 2023 invigdes Zonnepark Hemmen i kommunen Overbetuwe i hjärtat av den nederländska provinsen Gelderland. Platsen, en 20 hektar stor äng, gränsar till en motorväg och en järnväg. Med inte mindre än 37 736 solcellspaneler representerar anläggningen 24,81 MWp grön energi, vilket motsvarar energibehovet hos cirka 5 000 hushåll. För de kommande åren har man beslutat att avsätta 50 000 euro av intäkterna från energiproduktion till lokala projekt för hållbar utveckling i Hemmenområdet och till förmån för människor som lever i fattigdom i Overbetuwe kommun, som Hemmen är en del av.

 


Mindre energikrävande malt

Boortmalt är världsledande inom maltproduktion och har åtagit sig att minska energiförbrukningen i sina anläggningar med 50 procent senast 2030. Huvudkontoret i Antwerpen föregick med gott exempel genom att redan 2020 utrusta parkeringen med 2 000 solpaneler för en årlig produktion på nästan 900 MWh och 50 laddstationer. Ett projekt som genomfördes av Omexom och dess partner Menapy på bara två månader. Överskottsenergin är avsedd för antingen anläggningen eller för att matas in i det nationella nätet. Genom att optimera ett utrymme som redan är upptaget, producerar projektet inte bara förnybar energi utan erbjuder även skugga och komfort till Boortmalts anställda och besökare.

 

13/06/2024