Cegelec 3S, en verksamhet inom VINCI Energies, har precis skapat ett designkontor avsett för digitaliseringen av vårdinrättningar. Syftet är att kunna erbjuda en rad tjänster som uppfyller deras specifika behov i ett öppet ekosystem.

Åldrandet av befolkningen å ena sidan och de offentliga myndigheternas önskan att förlänga hemvården för de äldre å andra sidan … Varje år stiger medelåldern för de som bor på äldreboenden. Idag lider nästan alla av dem av flera sjukdomar, särskilt av den neurodegenerativa typen (Alzheimers och liknande).

Vårdinrättningarna måste därför förbereda sig för att kunna fungera mer som små kliniker än som bostadsplatser och införa externa tjänster av typen ”vårdboende i hemmet”.

“E-hälsoprojekt kan bara att avancera om de lyckas få ihop ett ekosystem av aktörer, privata och offentliga, i och kring hälsoyrken.”

Denna revolution kommer bland annat att utspela sig på det digitala området. För att begränsa förflyttningar, upprepade sjukhusinläggningar och insatser på plats måste äldreboendena ha den utrustning som krävs för telemedicin och relationell uppföljning av patienterna och deras nära anhöriga.

Idag utgörs merparten av de digitala lösningarna inom äldreboenden av apparater som bärs av de boende själva, i form av arm- eller halsband. Men nya erfarenheter banar vägen för en digitalisering som är både mer genomarbetad och mer systematisk.

Högteknologi

Cegelec 3S, en verksamhet inom VINCI Energies som specialiserat sig på svagström, intensifierar sina initiativ sedan tre år tillbaka. Några exempel är ett uppkopplat rum utrustat med en sänggavel som innehåller ett helt system för falldetektering, en telenärvarorobot försedd med en skärm där personer med nedsatt rörlighet kan interagera med sina anhöriga och vårdpersonalen samt en öppen mjukvaruplattform för att säkerställa funktionen för interna och externa applikationer på vårdinrättningarna (programmering av vård, övervakning, bokning av taxibilar, distanskonsultation, insamling av medicinska data etc.).

Även om den medicinska sektorn är ett prioriterat område för experiment med avancerad teknik, robotik och algoritmer måste framtidens hälsa framför allt inrikta sig på två målsättningar. För det första att förbättra livskvaliteten för patienter och boende och för det andra att förbättra arbetsförhållandena för vårdgivarna”, säger François Faguais, verksamhetsansvarig för Cegelec 3S.

Från analys till underhåll

För att ytterligare utveckla sina tjänster avseende e-hälsa för att kunna möta de nya behov och utmaningar som kunderna har och för att bli en långsiktig expertpartner inom tekniska och innovativa lösningar har Cegelec 3S precis skapat ett speciellt designkontor. Där fokuset ligger på ett bredare utbud av tjänster såsom till exempel analys av behov och användningsområden, organisatoriska och, tekniska revisioner samt fastighetsrevisioner, social ingenjörskonst och assistans vid ledning av arbeten, teknisk och organisatorisk ingenjörskonst, projektledning, utarbetande av finansieringspaket, projektövervakning, underhåll och utbildning.

Och för att bättre kunna befästa sin strategi har företaget specialrekryterat en sjuksköterska och en tidigare chef för ett äldreboende. ”Inom e-hälsa kan lösningen inte enbart vara teknisk. Om vi ​​vill förstå behoven och förväntningarna hos de administrativa och medicinska cheferna på vårdinrättningarna måste vi tala samma språk som de,” säger François Faguais.

För närvarande inriktar sig Cegelec 3S främst på äldreboenden, vårdinrättningar för personer med funktionsnedsättningar, sjukskötersketjänster i hemmet, sjukhusvård i hemmet, hemstödstjänster, vårdhem etc..

Men inom en snar framtid har företaget VINCI Energies för avsikt att anpassa sina lösningar till sjukhusmiljöer. ”E-hälsa är en fråga om offentlig politik. Projekten kan bara avancera om de lyckas få ihop ett helt ekosystem av aktörer, privata och offentliga, i och kring hälsoyrken som kan kommunicera utifrån gemensamma standarder och dela data på ett tillförlitligt och säkert sätt”, betonar François Faguais.

15/11/2021