Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Underlätta användarupplevelsen, säkra överföring av data och påskynda genomförandet av intelligent laddning av elfordon: det är målet för Mobena-projektet, som VINCI Energies deltar i.

Det var ett unikt experiment, som genomfördes den 7 december 2023 i Frankrike på det kombinerade motorvägsområdet i Longvilliers (i departementet Yvelines), som är VINCI-koncernens laboratorium för mobilitet, söder om Paris. Denna dag riktades uppmärksamheten hos ingenjörer från flera industrier och nystartade företag inom mobilitet på manövreringen av två bilar och på förarnas gester.

Vad var då målet med detta möte inom ramen för Mobena-projektet, som innefattar företag från hela värdekedjan för elmobilitet (se faktarutan)? Jo, att testa en helt ny generation för laddning av elfordon i verkliga situationer, vilket garanterar både en bekväm upplevelse för användarna och ökad säkerhet för utbyten av data mellan de olika tekniska länkarna i värdekedjan.

”Plug and charge”

Experimentet syftade till att utvärdera ”plug and charge”-tekniken. Målet är att få fordonet och laddstolpen att kommunicera direkt, utan att föraren skall behöva använda en laddbricka. Nittio procent av elbilsägarna abonnerar på minst en mobilitetsoperatör, och en stor andel av dem är abonnenter på flera nätverk, och innehar således flera laddbrickor.

”Med ”plug and charge”-tekniken behöver bilisterna bara ansluta kabeln till bilens uttag för att ladda och samtidigt använda de mycket säkra betalnings- och faktureringsstegen, tack vare ett system för digital överföring av certifikat”, förklarar Julia d’Avila, som är projektledare på Citeos.

”Skapa en öppen och konkurrensutsatt marknad utanför Frankrikes gränser”

I Longvilliers arbetade VINCI Energies arbetsgrupper för elmobilitet i ett partnerskap med två tillverkare, Renault Group och Stellantis, och med två tillverkare av laddstationer, Hager och IES Synergy, samt plattformen för driftkompatibilitet GIREVE.

Driftkompatibilitet och elmobilitet

Detta är alltså enkelt för användaren men utgör ett betydande problem för de företag som erbjuder denna nya elmobilitet på basis av öppen driftkompatibilitet mellan alla aktörer i systemet. För syftet med den teknik som testades den 7 december 2023 är nämligen att på lång sikt möjliggöra laddning av alla fordon på alla laddstationer och därmed hos alla tjänsteleverantörer.

”Den stora innovationen i denna modell ligger i dess allmängiltighet. Detta kräver växelverkan mellan många olika aktörer genom olika datorgränssnitt, vilket innebär anammande av en referensarkitektur, både ur teknisk och organisatorisk synvinkel. Det är därför nödvändigt att vända processen med utgångspunkt från standarden, i detta fall standarden ISO 15118, och att få alla aktörer att anpassa sig till en gemensam uppsättning regler”, understryker Mathieu Aveline, som är chef för elmobilitet på VINCI Energies.

På europeisk nivå

Vad blir nästa steg för VINCI Energies arbetsgrupper? Utvärdering av andra utformningar av ”plug and charge”-tekniken särskilt i städer. Genom att tillåta en marknad, som är öppen för aktörer inom elmobilitet, och genom att låta slutanvändarna och operatörerna fritt välja sina tjänsteleverantörer, kommer denna teknik att bli en av de faktorer som påskyndar elmobilitetens utveckling.

”Ambitionen hos VINCI-koncernen, liksom hos alla de aktörer som har börjat arbeta med denna nya generation av laddning är helt klart att skapa en marknad, som är både öppen och konkurrensutsatt utanför Frankrikes gränser. Därför har Mobena-projektet inrättat en informationsenhet för att i samarbete med unionens organisationer bygga en lösning, som kan kopieras på europeisk nivå”, hävdar Mathieu Aveline.

 


Ett storskaligt projekt

De tester som utförs på VINCI Autoroutes-området i Longvilliers är en del av ett storskaligt program, som lanserades 2021. Det handlar om Mobena-projektet, som leds av Institut de Transition énergétique Vedecom och bygger på ett företagskonsortium, som representerar hela värdekedjan för elmobilitet i Frankrike: energiföretag, fordonstillverkare, tillverkare av laddstationer, operatörer för laddinfrastruktur, tjänsteleverantörer inom elmobilitet eller teknik, samt cybersäkerhetsspecialister.

Atos, Chargepoly, CRITT M2A, EDF, FEV France, GIREVE, Hager, IES Synergy, Legrand, Nexans, Renault, SAP Labs, Schneider-Electric, Stations-e, Stellantis, Thales, TotalEnergies, Valeo, VINCI Energies och så vidare. Ett tjugotal partner har redan nu valt att dela riktmärken för driftskompatibilitet, teknisk färdplan, tester och demonstrationer, främjande av standarden ISO 15118, som är standarden för kommunikation mellan elfordon och laddstationer.

 

13/06/2024

Vill du veta mer:
mobena.org