Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Den belgiska chokladfabriken har varit ett hantverksföretag sedan det grundades 1921 och har nu givit Actemium och AVT Europe i uppdrag att automatisera en av sina produktionslinjer. Målet är att kombinera innovation, industriella prestanda och hantverksskicklighet.

Chokladen pressas först ut innan de yttre lagren skapas och kyls ner. Under tillverkningsprocessen går chokladen igenom flera kvalitetskontroller av maskiner och av kontinuerlig fysisk närvaro på plats för att garantera den slutgiltiga produkten.

Hantverk är förknippat med gamla traditioner och manuella tillverkningsmetoder. Men när innovationer och avancerad teknik blir vanligare, samarbeten mellan olika teknikområden ökar och hinder mellan olika yrken och färdigheter dessutom undanröjs inom industrin, blir den mer betydelsefull för hantverkssektorn. Således har hantverkare idag möjlighet att kombinera ”det bästa av två världar”.

Detta är fallet med Manufacture Belge de Chocolats, som producerar chokladpraliner av hög kvalitet i Bryssel i Belgien. Med ett sekel av erfarenhet och tekniskt kunnande bakom sig skriver chokladtillverkaren nu ett nytt kapitel i sin historia genom sin lyckade satsning på automatisering och robotteknik för att stärka och optimera sin produktion.

Globalt stöd

Den belgiska chokladfabriken har samarbetat med Actemium inom området för produktionslinjer och förpackning i flera år sedan det blev nödvändigt att optimera produktionen. VINCI Energies har redan betydande expertis och tekniskt kunnande inom livsmedelssektorn, inte minst i lyxsegmentet.

”Automatiseringen och robotiseringen av processerna måste passa perfekt till kundens tekniska kunskaper och krav.”

Det är därför logiskt att chokladtillverkaren ger VINCI Energies i uppdrag att automatisera en av sina produktionslinjer i samarbete med AVT Europe, som är ett annat VINCI Energies-företag och som tar hand om den mekaniska delen. Detta samarbete möjliggör en övergripande projektledning och ett övergripande stöd, från handhavande av verksamheten till samordning av maskiner på plats.

”Chokladen extruderas först innan den dras över och kyls. En transportör, som är utrustad med kontroll- och detekteringskameror leder sedan produkterna till fyra SCARA-provtagningsrobotar (Selective Compliance Articulated Robot Arm) från Stäubli, vilka fördelar chokladbitarna på brickor. Dessa skickas slutligen till en operatör, som utför en sista kvalitetskontroll och lägger askarna i en låda”, förklarar Pieter D’Hamer, senior projektingenjör på Actemium. Som ett resultat bearbetas nu närmare 360 chokladbitar varje minut.

Robotstyrd verksamhet. Hanterar upp till 360 chokladbitar per minut.

Flexibilitet och kvalitetskontroll

Målet med detta automatiseringsprojekt är dock inte att öka chokladproduktionen. Chokladen är faktiskt levande materia och den tid som ägnas åt kylning kan inte förkortas om man vill bevara dess aromer och smakegenskaper.

Actemiums och AVT Europes bidrag består i att förbättra processen genom att minska produkthanteringen och att öka den tid som läggs ned på kvalitetskontroll samt att uppnå större flexibilitet med målet att uppnå en återbetalning av investeringen inom tre år.

De fysiskt krävande uppgifterna utförs nu av maskiner, vilket gör att operatörerna kan ägna sig åt uppgifter med högre mervärde.

Tillvägagångssättet leder dock inte till några kompromisser med kvaliteten på utförandet, som är specifikt för hantverket och de begränsningar utifrån regleringar som sektorn ålägger, såsom Pieter D’Hamer understryker: ”Automatiseringen och robotiseringen av processerna måste passa perfekt till vår kunds tekniska kunnande och krav, särskilt inom den högre livsmedelssektorn.”

 


Hantverk och industri är falska fiender

I en uppsats från 2006 ställde författaren den följande frågan: ”Är hantverket det industriella systemets framtid?”  De två sektorerna har aldrig varit åtskilda, snarare tvärtom. Tekniska framsteg inom industrin har alltid påverkat hantverkssektorn, särskilt genom att ändra de arbetsmetoder som används i verkstäderna och genom att införa nya produktionsmetoder, som kan öka deras produktivitet. Industrin inspireras å sin sida av hantverksmässig teknik, till exempel när det gäller precision, skräddarsydda och enstaka produkter eller mycket korta serier. Under de senaste tio åren har tillkomsten av FabLabs verkat för att sammanföra de två världarna, vilket bidrar till att demokratisera gemensamma praktiska metoder och att ge upphov till en gemensam kultur.


 

16/11/2023

Vill du veta mer:
Titta på videon