Röstassistans har bara nyligen gjort inträde inom industrin. Men innan en monteringslinje helt kan styras av en röst måste man lyckas få bort ljudstörningar och finna ett sätt att strukturera data på.

”Athena, förvärm maskinen”, säger en tekniker med trådlösa hörlurar till en verktygsmaskin. ”Maskinen är förvärmd”, svarar en artificiell kvinnlig röst. Den här dialogen mellan människa och AI i syfte att styra maskiner och industriella robotar skulle en dag kunna bli vanlig på verkstäder och i fabriker.

Athena är en röstmjukvara för mänsklig interaktion med robotar som utvecklats av det amerikanska startupbolaget iT Speex, och som används via hörlurar eller dator och en mjukvarudel. Utrustningen gör det möjligt att styra en maskin med sin röst, be om en kontrollrapport eller hjälpa operatörer med andra processer.

Det här nya sättet för människor och robotar att interagera på är fortfarande mycket nytt. iT Speex presenterade tekniken 2018 på IMTS-mässan i Chicago och det kommer att dröja innan systemet finns tillgängligt utanför USA.

I Frankrike erbjuder mjukvarutillverkaren SimSoft Industry intelligent röstassistans via t.ex. Spix eller Vogof. Vogof gör det möjligt för en tekniker att utföra arbetsuppgifter med rösten, men också att få tillgång till relevant information och vidarebefordra den.

Rösten är antagligen det mest lovande mänskliga sinnet i frågan om produktivitet. Men inom industrin har dess resa bara börjat.

På det sättet kan anställda fokusera på arbetsuppgifter samtidigt som man är uppkopplad till IT-systemet. Ventana, som tillverkar reservdelar för flyg- och bilindustrin, har under två års tid arbetat med SimSoft Industry i syfte att utveckla röstassistans till sin yrkesgrupp.

Strukturera röstuppgifter

”Rösten är antagligen det bästa sinnet i frågan om produktivitet. Men inom industrin har dess resa bara börjat”, säger Thomas Leseigneur, som är ansvarig för innovation på Actemium, VINCI Energies varumärke för industrin.

Det finns aspekter kopplade till den industriella miljön som en AI-röst måste kunna, t.ex. teknisk vokabulär, samt själva lärandet-principen, eftersom språkhanteringssystemen fungerar tack vare inlärning.

”Rösten är s.k icke-strukturerad data, precis som bilder. Därför måste röstassistenten kunna strukturera uppgifter för att på ett korrekt sätt kunna använda sig av all data”, säger Thomas Leseigneur.

Den allmänna ljudnivån kan störa röstassistansens förståelse av instruktioner och det är en viktig utmaning att lösa, i synnerhet säkerhetsmässigt.  SimSoft Industry arbetar till exempel med en ergonom som är specialist på talspråk för att försäkra sig om att assistenten förstår de ord som operatörerna använder.

Ett annat exempel på områden som kan effektiviseras med hjälp av röst är skriftliga rapporter, då det går mycket snabbare att diktera en text än att skriva den.

”En operatör som till exempel kontrollerar en maskin och upptäcker ett problem med en reservdel kan diktera det med sin röst. Datastyrt underhållssystem kan genast kolla om reservdelen finns på lager och om så inte är fallet, omedelbart beställa den”, säger innovationsansvariga på Actemium.

Röstassistenterna kommer behöva bli en del av automatiseringen av yrkesprocesser som fortfarande använder sig av skrivna rapporter, och de kommer att kunna trigga en kedja av uppgiftsutförande mellan olika roller. Ett exempel är vid monteringslinjer, där rösten kan göra interaktioner smidigare under produktionsprocessen.

Men många industriföretag känner fortfarande oro över att dela sina uppgifter externt. Och om professionella röstassistenter använder Cloud precis som sina storebröder Alexa och Google Home, bör man erbjuda industrikunder datautbyte på lokal nivå.

Men när dessa hinder överkommits kan röstassistans en dag styra hela produktionskedjor.

 

12/12/2019