Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Utvecklingen av IT mot ”Allt som en tjänst” visar vägen till en sparsammare och hållbarare ekonomi, samtidigt som den erbjuder mer ekonomiskt värde för sina användare och minskar behovet av råvaror.

SaaS, PaaS, IaaS, DaaS … så många akronymer som ofta sammanfattas som en ny akronym idag: XaaS. Bakom denna marknadstrend döljer sig en verklig revolution inom IT-världen och särskilt när det gäller molntjänster. XaaS-modellen, för ”Allt som en tjänst”, erbjuder kunderna möjligheten att välja IT-lösningar (programvara, infrastruktur, plattformar, databaser, arbetsstationer osv.) som tillhandahålls via internet och hanteras fullt ut av leverantören med avgiftsbetalningar som en del av ett abonnemang.

Den här abonnemangsbaserade lösningen gör det möjligt att minska hinder, i synnerhet ekonomiska hinder, och att tillhandahålla kompetent arbetskraft för att hantera lösningen under hela dess livscykel. Idag står XaaS, i de flesta länder i Europa, Mellanöstern och Afrika, redan för 40 procent av kundernas IT-budgetar.

Genom att ersätta en inköpsbaserad modell med en förbrukningsbaserad modell erbjuder XaaS många fördelar för användarna, till att börja med en fördel när det gäller flexibilitet. ”Kunderna kan börja testa lösningar efter sina behov innan de bestämmer sig för att driftsätta dem i hela sin organisation”, förklarar Troy de Backer, Global Transformation Lead på Axians, VINCI Energies ICT-varumärke.

”XaaS erbjuder fördelar med flexibilitet, större skalbarhet och ett sätt att minska kostnaderna till följd av den skalekonomi som skapas.”

XaaS erbjuder också ”större skalbarhet genom att anpassa IT-lösningarnas storlek till den faktiska efterfrågan. När efterfrågan ökar eller minskar kan kunderna anpassa sin förbrukning därefter”. Den tredje fördelen utgörs av en minskning av kostnaderna ”till följd av de stordriftsfördelar och den flexibilitet som skapas av denna modell”.

Hållbar inverkan genom minskad råvaruanvändning

IT-sektorns utveckling mot XaaS-konsumtionsmodellen har också en djupgående inverkan på sektorn, särskilt när det gäller hållbarheten men även elförbrukningen. På lång sikt är en av de oväntade effekterna av XaaS, för vissa, att det gör det möjligt att minska användningen av råvaror i hela IT-försörjningskedjan.

År 2019 producerades 53,6 miljoner ton elektroniskt avfall över hela världen. Men endast 17,4 procent samlades in och återvanns. Det uppskattas att sektorn kommer att producera 74 miljoner ton elektroniskt avfall år 2030.

Men enligt Troy de Backer gör XaaS det möjligt att optimera användningen av råvaror i hela sektorn och därmed förlänga utrustningens tekniska livslängd. ”Leverantörer av teknik och lösningar liksom integratörer av mervärde, som Axians, äger de produkter som de tillhandahåller åt sina kunder. Denna överföring av egendom gör dem ansvariga för produkternas livscykel, de har allt intresse av att förlänga användningstiden. Detta hindrar dem från att byta ut utrustningen för ofta, en operation som är både dyr, dålig när det gäller användarupplevelse och svår att acceptera när det gäller affärskontinuiteten. XaaS-modellerna uppvisar fördelar för hela värdekedjan.”

Axians-experten fortsätter, ”vi hjälper därför till med en utveckling av värdekedjan som på ett mer rättfärdigt sätt uppmuntrar till att inte byta utrustning permanent utan att använda den så länge som möjligt”.

För till exempel datacentraler, telekommunikationsinfrastruktur eller företagsnätverk ökar den här typen av tillvägagångssätt lösningarnas livscykel med 20 till 50 procent. Teknikleverantörer står inför ökad efterfrågan på utrustning med tillräcklig kapacitet för att ta emot framtida uppdateringar istället för att ersätta maskinvaran.

Elförbrukning

XaaS-metoden minskar elförbrukningen eftersom resurser delas och därför används mer effektivt. ”Företagen behöver lösningar som gör det möjligt för dem att minska sitt koldioxidavtryck och öka hållbarheten i verksamheten. Men inom IT-branschen är det mesta av elförbrukningen direkt kopplad till användningen av maskinvara och datacentraler”, understryker Troy de Backer.

 


Det blixtsnabba uppsvinget för XaaS

Även om XaaS-marknaden fortfarande håller på att växa fram är den i hela världen redan värd 385 miljarder dollar*. I slutet av år 2024 skulle den kunna nå 454 miljarder. Effekten av Covid-19-verkar påskynda fenomenet. De mest dynamiska marknaderna finns i USA och Nordeuropa.

*Baserat på Gartners siffror för det fjärde kvartalet 2021 i de länder där Axians är verksamt.


08/09/2022