Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

I Sverige har Science Park Jönköping gett VINCI Energies företag Emil Lundgren i uppdrag att installera ny teknik baserad på artificiell intelligens för en smidig och energieffektiv belysningslösning för tre torn, som är plats för många olika verksamheter. (Observera att Emil Lundgren är namnet på ett företag och inte en person).

I Jönköping är Science Park en mötesplats och en magnet för entreprenörskap, studenter och företag. Detta nav av kreativitet, innovation och utveckling är hem för fler än hundra företag från olika branscher. Med utrymme för organisering av konferenser, kongresser och olika evenemang liksom flexibla kontor, ett café och en restaurang framstår Science Park som framtidens arbetsplats.

Platsen innefattar en byggnad bestående av tre torn och en låg byggnad. För den första byggnaden, den 15 våningar höga ”Science Park Towers”, har VINCI Energies-företaget Emil Lundgren, som specialiserat sig på elektroteknik som främjar energiomställningen, lett ett särskilt innovativt projekt.

Projektet, som startade i slutet av 2019, omfattade samtliga elsystem i byggnaden, förtydligar Daniel Jansson, som är projektledare. ”Beställaren, JKPG Fast, ville redan från början att byggnaden skulle vara ett modernt föredöme, inte minst genom att uppmuntra oss att infoga AI i våra offerter.”

 ”Detta krav är förståeligt med tanke på placeringen av den nya byggnaden, som skulle komma att hysa en inkubator för nystartade företag, varav många av dem skulle arbeta just med AI”, tillägger han.

Dessutom ligger Jönköpings Universitet, som studerar och utvecklar AI-baserade lösningar, i närheten av platsen och de deltar också i detta projekt för nystartade företag.

Optimering i realtid och självinlärning

Företaget Emil Lundgren har därför arbetat med att införa den senaste tekniken för artificiell intelligens i synnerhet relaterad till belysningsprotokollet DALI-2 (Digital Addressable Lighting Interface), som är en öppen och certifierad teknik som möjliggör interoperabilitet mellan olika apparater av olika märken, inklusive sensorer, tryckknappar, paneler och routrar.

Detta AI-baserade belysningssystem förbrukar mindre energi, vilket ger mindre miljöpåverkan och lägre kostnader.”

”Vi installerade också en fullständig uppsättning kablar och ljuskällor med DALI-protokollet. Men ljuskällorna kan fortfarande programmeras var och en för sig efter behov”, förklarar Daniel Jansson och tillägger: ”Många av ljuskällorna skräddarsyddes av Fagerhult, som är specialist på belysningslösningar, för att uppfylla arkitektens krav.”

För att slutföra projektet och göra det möjligt att ansluta Science Park Towers belysningssystem till det finska företaget Helvars molnbaserade ljusstyrningslösning Insights AI, installerade företaget Emil Lundgren en fullständig kabelnätsarkitektur, som innehöll både optiska ledningar och kopparledningar, med ett intelligent kraftförsörjningssystem för att underlätta energifördelningen i byggnaden.

Projektet slutfördes i september 2023 och möjliggör nu hanteringen av hela byggnadens belysningssystem, det vill säga förbrukning, underhåll och så vidare, i realtid, med hjälp av systemets förmåga till självinlärning för att optimera användningen.

”Resultatet har blivit lägre energiförbrukning, mindre miljöpåverkan och sänkta kostnader”, understryker Daniel Jansson, som tänker rekommendera denna AI-baserade teknik för de projekt som företaget Emil Lundgren kommer att leda.

14/03/2024