Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Den tyska leverantören av energitjänster EWE bygger en underjordisk lagringsanläggning för väte i en grotta nära Berlin. Actemium ansvarar för all elteknik på denna pionjärplats. 

Den tyska leverantören av energitjänster EWE bygger för närvarande en underjordisk lagringsanläggning i en grotta bestående av en salthaltig bergart, på ett djup av cirka 1 000 m i Rüdersdorf, nära Berlin. För första gången kommer väte, som är rent till 100 procent lagras under jord på denna plats. 

Med detta europeiska pionjärprojekt, som döpts till HyCAVmobil (Hydrogen Cavern for Mobility), vill EWE studera hur miljövänliga energibärare kan infogas i det regionala energisystemet. 

Väte är en grön gas när den produceras med förnybar energi kan lagras och transporteras. Och solenergi och vindkraft, som i sig produceras oregelbundet, kommer i framtiden att kunna lagras i stor skala i form av väte. 

 Problemet är att leverera och infoga nya system och ny utrustning i den befintliga anläggningen för att styra, driva och övervaka allt som händer i grottan. 

Testa renheten hos väte, som lagrats i en grotta 

Byggandet av EWE:s experimentella grotta på 500 m3 förväntas ta ett och ett halvt år med en sammanlagd investering på 10 miljoner euro.  

Under andra halvåret 2022 hoppas vi kunna ta reda på renhetsgraden hos vätet efter att det har tagits ut från grottan. Detta renhetskriterium är särskilt viktigt för användningen av väte inom transportsektorn, förklarade Stefan Dohler, VD för EWE, i december 2020. 

Företaget samarbetar i detta projekt med Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) (Tysklands myndighet för luft- och rymdfart), vilka kommer mäta vätets kvalitet under lagringen och efter uttaget från grottan. Beroende på resultaten av experimentet i verkligheten skulle lösningen kunna överföras till mycket större lagringsanläggningar i grottor. Exempelvis skulle en volym på 500 000 m3 kunna användas – där till och med Eiffeltornet får plats. EWE har saltgrottor i nordvästra Tyskland, vilka skulle vara lämpliga för vätelagring i framtiden. 

Ett ad hoc-styr- och automationssystem  

Kontraktet för alla anläggningar för elektroteknik, instrumentering och styrning och ledning (ICC) samt ICC-anslutningen till EWE:s anläggning i Rüdersdorf har tilldelats till Actemium Energy, Öl & Gas Rheine (VINCI Energies). 

Vårt arbete omfattar projektering, montering, driftsättning och drift av el-, mät-, styr- och automationssystemen i experimentgrottan för att lagra väte, förklarar Andreas Rauen, projektledare vid Actemium Energy, Öl & Gas Rheine.  

Problemet är att leverera och integrera nya system och ny utrustning till den befintliga anläggningen för att styra, driva och övervaka allt som händer i grottan. 

Försöket är lovande eftersom grönt väte kommer att bli en oumbärlig energibärare för att försörja tre nyckelsektorer: el, transporter och värme.  

18/07/2022