Cegelec och Actemium har skapat en kurs i säkerhet via virtuell verklighet. Det är ett effektivt system som används av flera av VINCI Energies-koncernens företag….och snart även av kunder.

En elektriker åker upp i en hänganordning för att byta en glödlampa högst upp i en belysningsstolpe. Korgen åker upp, stannar till strax under mastens topp och teknikern sträcker ut en hand för att ta bort den trasiga glödlampan. Han får då en kraftig elektrisk stöt och tappar balansen. Han faller rakt ner… och tar av sig sin virtuella verklighets hjälm (VR) genom vilken han precis upplevt denna lärorika erfarenhet.

Upplevelsen är ett steg i VINCI Energies’ kurs i säkerhet. Debriefing: trots att teknikern kommit ihåg att ta på sig all personlig säkerhetsutrustning, hjälm, bälte och handskar, glömde han att stänga av eltillförseln innan han åkte upp i korgen.

Sébastien Bouteille som berättar om detta är nöjd över effekten av upplevelsen. « Fallet som blir konsekvensen av misstaget är spektakulärt och lär inte glömmas i första taget vilket gör att personalen som går kursen verkligen tar in informationen », menar denne ansvarige för civilingenjörsarbeten på Cegelec Tours Infras (VINCI Energies).

Det räcker nämligen med att glömma något litet för att en medarbetare ska begå ett misstag som gör att ett vanligt arbetspass förvandlas dramatiskt.  I Belgien och i Nederländerna har man samlat de tio vanligaste felen som oftast uppstår inom Actemium Belgien och Actemium Nederländerna och använt den listan som grund för en kurs i virtuell verklighet, förklarar Rinus van den Driest, företagschef för Actemium Nederländerna och Dirk Schyvinck, motsvarande för Actemium Belgien.

Bättre än powerpoint

« Totalupplevelsen som man får genom den virtuella verklighetshjälmen gör inlärningen mycket mer effektiv än alla tidigare powerpoint-bilder man kunnat visa upp » , understryker Sébastien Bouteille, som uppskattar kursprogrammet som kollegerna i Belgien och Nederländerna har sammanställt. « Dessutom, tillägger han, går det genom VR att placera en person i en teknisk miljö som är svåråtkomlig i verkligheten. Till exempel ett kraftverk, där man inte kan riskera att misstag begås ».

Fler liknande säkerhetskurser kommer nu att skapas och gå djupare än den ursprungliga utbildningen genom att ta upp specifika fall.

Ett sista argument som talar för virtuell verklighet : besparingarna. Ibland har det varit nödvändigt att resa till en anläggning som ligger långt borta för att lära sig under verkliga omständigheter. Genom att istället transportera en medarbetare virtuellt till anläggningen sparar företaget tid och pengar.

Fallstudier

VINCI Energies planerar nu att skapa fler liknande säkerhetskurser och komma längre än den ursprungliga utbildningen och ta upp specifika fall.

Hos Cegelec Tours Infras, funderar Sébastien Bouteille redan på nya kurser för sina team, till exempel inriktade på schacktning: en grävmaskin arbetar i jorden och byggarbetsplatschefen har inte läst dokumenten som beskriver hur arbetet ska gå till tillräckligt noga (DICT). Han har t.ex. inte undersökt om det redan finns existerande nätverk eller så har han inte utfört korrekta linjemarkeringar. Plötsligt drar grävmaskinen sönder en kabel vilket får spektakulära konsekvenser och skadar teknikern…

Hos Actemium i Nederländerna och i Belgien går tankarna i samma banor och « de nya kurserna i säkerhet håller nu på att tas fram » förklarar Dirk Schyvinck, företagschef för Actemium Belgien: detta i syfte att förebygga olyckor i samband med högspänningsinstallationer, brandrisk under arbeten med kablar, risker kopplade till trafiken, arbete på höjd, rengöring av installationerna…

Det är Actemiums och Cegelecs kunder som kommer att dra fördelarna av dessa innovationer.