Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

VIPs, forskare, ledare inom näringslivet och opinionsbildare delger tankar kring nyheter och nyckelfrågor inom den digitala omvandlingen och energiövergången.

Beräkningskraften, algoritmernas omfattning och datarikedomen ökar stadigt varje dag. På VINCI Energies används redan nu artificiell intelligens för de mest funktionella uppgifterna.

Mediebehandlingen av ChatGPT och generativ AI har haft förtjänsten att avmystifiera och demokratisera tillämpningsområdet för artificiell intelligens, vilket sålunda inleder debatten om verktygets omvandlingspotential. Men även om det är den fritt tillgängliga versionen av GPT-4 som står i rampljuset, är den bara ett första steg mot den utbredda tillgängligheten av ett mycket kraftfullt verktyg, vars löften når långt utöver språkgenerering.

Många ekonomiska procedurer berörs, i varierande grad och omfattning, av framväxten av artificiell intelligens (och generativ AI). Den kommer att påverka yrken, processer och affärsmodeller. Inom ett företagsnätverk som VINCI Energies är all expertis redan redo att förstå och analysera fördelarna med AI, anpassa tjänsteutbud och stärka våra företags värdeerbjudande.

AI kommer inte som en förstörande kraft. Den är inte avsedd för att ersätta vare sig människor eller expertis. I våra industrier används artificiell intelligens redan i allt högre grad för löpande arbetsuppgifter, vilket befriar våra medarbetare från uppgifter med lägre mervärde och erbjuder redan påtagliga möjligheter att förbättra prestanda.

Från energi till underhåll

Inom energihantering samlar sensorer till exempel in data om energiförbrukning och omgivningsförhållanden (såsom temperatur, luftfuktighet och luftkvalitet). Data, som analyserats med AI, kommer att kunna användas för att förbättra utrustningens driftsparametrar och minska förbrukningen men också för att analysera den framtida energiförbrukningen på ett förutsägande sätt och resulterar i bättre budgetplanering.

På samma sätt kan den algoritmiska analysen av demografiska data, klimatdata och trafikmodeller hjälpa stadsplanerare att renovera och planera mer motståndskraftiga städer och hjälpa myndigheterna att förutse framtida krav på infrastruktur och utrustning för att styra investeringar mer effektivt.

Artificiell intelligens måste vara meningsfull, tillfredsställa identifierade och välavvägda behov och bevisa sina fördelar.

Idag är underhåll utan tvivel ett av de områden där bidragen från AI är de mest påtagliga. I byggsektorn, som är en bransch där VINCI Energies arbetar, har dataanalys i realtid gjort underhåll förutsägbart, vilket gör det möjligt att övervaka byggnadernas skick och planera reparationer och utbyten innan några driftavbrott inträffar. Fördelarna är betydande: minskade underhållskostnader, optimering av byggnadernas livslängd, förbättrad drifteffektivitet.

GUTENBRaiN-exemplet

Men byggnader är inte den enda branschen som påverkas av förstärkt underhåll. Industrin, tjänstesektorn och de lokala myndigheterna har redan tagit steget och utgör prioriterade områden för artificiell intelligens och för våra innovationsstrategier.

Med hjälp av Leonard, som är VINCI:s framtidsforsknings- och innovationsplattform, och med hjälp av Actemiums tekniska expertis, har Axians Portugal nyligen utvecklat en innovativ lösning, som döpts till GUTENBRaiN, som syftar till att lösa typiska problem med ett traditionellt och manuellt arbetsflöde inom underhålls- och inspektionsteknik.

Med hjälp av kraftfulla algoritmer kan detta AI-baserade verktyg bearbeta stora mängder data från olika filformat (som innehåller text, tabelldata och tekniska ritningar) och på detta sätta upptäcka och ta fram alla relevanta element för att upprätta en databas, som arbetslagen för underhåll enkelt kan komma åt och söka i.

Den andra fördelen med GUTENBRaiN är dess förmåga att automatiskt bearbeta alla uppdaterade dokument och flagga för ändringar mellan olika revisioner eller versioner av samma dokument. Med hjälp av den här funktionen kan arbetsgrupper snabbt förstå avvikelser och fatta mer välgrundade beslut, när större justeringar behöver övervägas, varigenom eventuella kommersiella fel, som kan bli kostsamma, undviks.

Att göra AI till en bundsförvant

Beräkningskraften, algoritmernas omfattning och datarikedomen ökar stadigt varje dag. Det råder inga tvivel om, att dessa framsteg kommer att få en betydande inverkan på processer, expertis och yrken i framtiden. Det är dock inte på något sätt en fråga för industriledare och deras partner att göra AI till A och O i sina modeller.

Artificiell intelligens måste vara meningsfull, tillfredsställa identifierade och välavvägda behov och bevisa sina fördelar. Det är också under dessa förhållanden som den också kan vara attraktiv för ungdomar. Vilket, när det kan vara svårt att få arbete, är en av dess fördelar även om detta framhålls alltför sällan.

Våra företag och deras kunder måste vara övertygade om de fördelar de kan dra av AI för att den skall bli en naturlig del av deras erbjudanden och prestanda hos våra modeller. De behöver se, känna och förstå det värde som den ger till deras verksamhet. För området artificiell intelligens kräver trots allt lika mycket förtroende som vetenskaplig noggrannhet.

19/10/2023

Marco Stratemann

Som är chef för global affärsutveckling på affärstillämpningar och dataanalys hos Axians

Upptäck mer