Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

En serie porträtt av medarbetare på VINCI Energies. De kommer från olika håll och har vitt skilda profiler och karriärer och de är verksamma lite varstans i världen i yrkesroller som tillsammans skapar VINCI Energies’ rikedom.

Antonin Buys har nyligen tillträtt rollen som ansvarig för miljö och hållbarhet hos VINCI Energies i Belgien. En roll som harmoniserar med denna unga kandidats värderingar och önskan att aktivt delta i naturskyddsåtgärder för att främja ett stärkt miljöskydd.

För Antonin Buys blev det självklara tydligt när han satt vid en lägereld i Finlands skogar;att han ville jobba  och verka för en  bättre miljö..  ”I Finland är folk mycket naturintresserade och engagerade i miljöfrågor och under det tredje året av mina studier för en kandidatexamen i internationell ekonomi blev mina upplevelser som utbytesstudent i Erasmus-programmet i Finland, en utlösande faktor för mig. Vid den tidpunkten hade jag en praktikplats på ett på ett import-/exportföretag, som sålde produkter utan något som helst mervärde för samhället, den upplevelsen väckte insikten om vikten av att arbeta med meningsfulla och hållbara initiativ.

För Antonin, som härstammar från Liège i Frankrike och tillbringade sin barndom på landsbygden där han ägnade sig åt utomhussporter, särskilt klättring, blev sökandet efter arbete i slutet av hans magisterstudier inom administration och förvaltning med inriktning mot hållbara och sociala företag viktigt för att matcha hans värderingar. Algoritmer för platsansökningar på webbplatser underlättade resten av processen..

”Jag är glad över att kunna bidra till miljöomställningen.”

”Jag hittade en platsannons från VINCI Energies om en tjänst som höll på att tas fram för en miljö- och hållbarhetsansvarig, berättar han. Ett arbete som till 100% är ägnat åt miljö och hållbarhet! I detta fall rörde det sig om en tjänst för att genomföra praktiska metoder, som syftar till att förbättra VINCI Energies miljöpåverkan.”

Ett övertalningsarbete

Sedan december 2022 har den 25-årige Antonin Buys rest genom landet (självklart i en elbil!) för att öka medvetenheten inom infrastruktur- och telekommunikationsområdet i Belgien, där han är anställd hos Cegelec IMCS, Cegelec MTS, Omexom Belgique, City Electric Luxembourg, TranzCom Energy och Axians Telecom & Networks.
“Min huvuduppgift är att genomföra konsekvensanalyser för de platser jag ansvarar för”, förklarar han. För detta använder jag programvaran “maison” Eve, som möjliggör en omfattande kartläggning av all konsumtion och produktion av avfall. Därefter föreslår jag handlingsplaner i linje med VINCI Energies mål och, följaktligen, VINCI:s mål, nämligen en minskning av våra utsläpp med 40% på våra tillämpningsområden 1 och 2* fram till 2030, ökad implementering av cirkulär ekonomi och bevarande av naturområden.

För att hantera denna utmanande uppgift får han stöd av Steven Van den Bergh, HSEQ-chef (från engelska Health, Safety, Environment and Quality), och Staële Trividic, koordinator för VINCI Energies Europe North West-divisionen. Detta stöd är ovärderligt för en funktion där tekniska färdigheter krävs och framför allt en stark social kompetens.

“Det är klart att motståndet ibland är starkt”, medger Antonin Buys. Åtgärder som måste vidtas har en kostnad, och vissa ser det som en förlust av lönsamhet i sin verksamhet. Mitt arbete innebär att övertyga genom att visa att de åtgärder vi vidtar också kan förbättra de ekonomiska resultaten. Detta övertalningsarbete är mycket givande eftersom det ökar medvetenheten hos personer som inte nödvändigtvis har förstått alla konsekvenser av ett engagemang för miljön. Antonin Buys uppskattar särskilt när kollegor efter ett möte berättar för honom att de har blivit medvetna om allvaret i den fråga som han dagligen strävar efter att försvara.

Att vara en aktör i omställningen

På fältet innebär detta arbete ofta mycket praktiska åtgärder. Ett exempel är avfallsbehållarna i en byggnad tillhörande VINCI Energies, där Antonin Buys har varit engagerad sedan början av 2023. “Denna arbetsplats, där flera VINCI Energies-företag verkar, hade inga tydliga riktlinjer för avfallssortering. Särskilt plastavfall kastades ofta i behållare som inte var avsedda för detta ändamål. Jag tog initiativ till att installera större, mer funktionella och ändamålsenliga behållare och satte också upp specifika affischer för att öka medvetenheten.”

Ett annat projekt som engagerar honom, även om det inte var han som startade det, är Elia, den belgiska elnätsoperatören. Elia har beslutat att kartlägga alla källor till energiförbrukning inom sitt tillämpningsområde 3*, den största källan till växthusgasutsläpp för ett företag. VINCI Energies, som samarbetar med Elia, deltog i projektet. “Jag kunde mäta effektiviteten av ett sådant initiativ. När ett företag fattar detta beslut måste leverantörerna anpassa sig till sina kunder. Det är en kraftfull drivkraft för omställning.”

Antonin Buys tvivlar inte på att han har valt rätt väg. “Jag är nöjd med att på min nivå kunna bidra till miljöomställningen. I framtiden skulle jag vilja bli en ledande aktör inom integrationen av hållbarhet i VINCI Energies strategi. Samtidigt, och mellan vandringar i vildmarken, utnyttjar han varje tillfälle att förbättra sina färdigheter, som den här “säkerhetsutbildningen” för rådgivning om förebyggande åtgärder som han har deltagit i under några månader. “Genom att uppmuntra livslångt lärande visar VINCI Energies att de vet hur man bygger långsiktiga relationer med sina medarbetare.”

 

* Tillämpningsområde 1: direkta utsläpp av växthusgaser (uppvärmning, bränsle, köldmedieläckage osv.), tillämpningsområde 2: indirekta energirelaterade utsläpp, i synnerhet elförbrukning, tillämpningsområde 3: indirekta utsläpp i samband med verksamheter uppåt och nedåt i värdekedjan (transport, distribution och kassering av varor som säljs av företaget).

16/02/2024

Upptäck mer