Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

En serie porträtt av medarbetare på VINCI Energies. De kommer från olika håll och har vitt skilda profiler och karriärer och de är verksamma lite varstans i världen i yrkesroller som tillsammans skapar VINCI Energies’ rikedom.

Nyligen utnämnd till affärsenhetschef för Renewable Energy på Omexom i Göteborg, har Kristoffer Ekman engagerat sig i projekt som involverar batteribaserad energilagring, en blomstrande bransch i Sverige.

Syftet med projektet Bredhälla BESS (Battery Energy Storage System) i sydöstra Sverige är att skapa en batterilagringsanläggning med en kapacitet på 43 MW. Beläget nära E.ON:s transformatorstation och två vindkraftsparker, som för närvarande är under uppbyggnad, är detta projekt avsett att tillhandahålla stödtjänster till Svenska Kraftnät, vilka administrerar den allmänna elförsörjningen i Sverige.

Ytterligare 250 kilometer söderut, tvärs över Öresund från Danmark, bygger även det schweiziska energiproduktions- och distributionsföretaget Axpo, som har varit verksamt i Sverige sedan 2005, en batterilagringsanläggning.

Denna 20 MW-anläggning baserad på litiumjonteknik kommer att anslutas till nätet av det lokala energiföretaget Landskrona Energi.

”Mina arbetsuppgifter är lika mycket tekniska som kommersiella och ledande, allt i en entreprenörsanda.”

Genom att lagra el vid överskott och sälja den vid behov, skall dessa projekt bidra till att balansera det svenska elnätet och därmed öka säkerheten för landets elförsörjning. Detta är två större projekt, som Kristoffer Ekman, affärsenhetschef för Renewable Energy hos Omexom i Göteborg, är nära knuten till.

”Det är spännande och mycket givande att arbeta med sådana här projekt som kommer att ha en direkt inverkan på Sveriges energiomställning” säger Kristoffer.

Det råder ingen brist på utmaningar: “I dessa projekt måste vi anpassa oss till utrustning från olika leverantörer, och även hålla oss till extremt snäva installationstider, samtidigt som vi ser till att installationen är säker.”

Många projekt i Sverige

Kristoffer Ekman tillträdde sin tjänst i januari 2023 och hade erfarenhet av förnybar energi från två tidigare projekt som nyligen genomförts för Recap Energy, ett svenskt företag specialiserat på lösningar för ren energi. Två BESS-anläggningar för energilagring på 2,3 MW respektive 1,2 MW, i Töreboda och Mariestad, öster om Stockholm, gör det således möjligt för det lokala energibolaget VänerEnergi att hantera sina toppar i efterfrågan. ”De två första projekten som jag ledde, lärde mig mycket om det tekniska,” säger Kristoffer Ekman ”Det har varit en fantastisk upplevelse, men det mest anmärkningsvärda projektet var utan tvekan det i Landskrona. Dels på grund av dess omfattning och de hårda förhandlingar vi hade med kunden, men också för den sammanhållning det skapade inom mitt team.” fortsätter han.

För den 47-årige ingenjören är hans nuvarande uppdrag mer kompatibla än någonsin med hans personliga värderingar. Efter ett decennium inom ABB-koncernen och med en rad olika befattningar, från Product Manager till Production Line Manager och tillslut en ledande roll i FoU-divisionen, ville han ha en ny utmaning.

”På ABB kunde jag utveckla mina tekniska färdigheter, och även min förmåga att hantera mänskliga relationer och projekt (hur man utvecklar en produkt, blir konkurrenskraftig och samtidigt håller kostnaderna nere osv.), berättar han. Jag lärde mig således att projektledning innebär många kompromisser, långt ifrån vad man kan förvänta sig ur en ren ingenjörsynvinkel. Men efter tio år ville jag prova på någonting nytt.” 

Entreprenörskap och energiomställning

2016 blev Kristoffer headhuntad till Infratek, specialister inom elnät, offentlig belysning och järnvägstransportsystem. Jag letade efter en tjänst med en mer entreprenöriellt synsätt, förklarar han. Det kändes som att jag knappt hann börja min anställning innan jag ansvarade över en arbetsgrupp om 25 personer. Därefter, i och med VINCI Energies förvärv av Infratek, kunde jag utöka mitt ansvarsområde till en kärnstrategi som ligger mig särskilt varmt om hjärtat: energiomställning och miljöskydd.”

Även om hans team för närvarande endast består av tre personer, har Kristoffer Ekman för avsikt att kunna utveckla allt mer hållbara nya produkter under de kommande åren och därmed utöka sin affärsenhet både vad gäller aktivitet och storlek. “Jag uppskattar verkligen mångfalden (variationen) i mina arbetsuppgifter. De är lika tekniska som de är kommersiella och ledande. Allt med en entreprenörsanda som innefattar att hitta nya projekt och nya kunder. Det kräver en hel del kreativitet.”

Och kreativitet behövdes verkligen i Kristoffer Ekmans senaste projekt.

“Det handlar om en heltäckande lösning som vi, tillsammans med Actemium, vill erbjuda företag inom fastighetsbranschen och andra sektorer, där solenergi och BESS kan kombineras för att bättre utnyttja den producerade solenergin.” avslutar Kristoffer Ekman.

18/01/2024

Upptäck mer