Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

En serie porträtt av medarbetare på VINCI Energies. De kommer från olika håll och har vitt skilda profiler och karriärer och de är verksamma lite varstans i världen i yrkesroller som tillsammans skapar VINCI Energies’ rikedom.

Vid 28 års ålder har Capucine Larue precis skapat en ny verksamhet inom avdelningen för informationssystem (DSI) på VINCI Energies. Verksamheten syftar till att förbättra införandet av Codex ERP (Enterprise Resource Planning, ett integrerat affärssystem) på VINCI Energies genom innovativa åtgärder för kommunikation och användarstöd.  

Capucine Larue, teamledare på VINCI Energies DSI-avdelning, är övertygad om att solidaritet, välvilja och djärvhet är grundläggande egenskaper i arbetsmiljöer och vill utveckla dessa i hennes dagliga arbete.  

Vid 28 års ålder har Capucine Larue, som tidigare inte alls var inriktad på en karriär inom IT, under januari 2023 skapat en ny verksamhet baserad på kommunikation och användarstöd.  

Hon är dotter till en bonde och växte upp långt ifrån storföretagens värld.  

”Jag växte upp på landsbygden och var väldigt kreativ. Jag hade redan entreprenörsandan inom mig och skapade mina egna spel”, berättar hon.  

Efter en tid med förberedande studier och sedan på en handelshögskola (specialiserad på talanghantering i organisationer) fick hon först erfarenhet från HR-projektledning för en internationell bank i Luxemburg innan hon gick vidare till nya utmaningar i informationssystemens värld. 

Jag började på VINCI Energies Systèmes d’Information (VESI) utan någon som helst erfarenhet av IT-världen men med en stark vilja att utveckla mina kunskaper. VESI ger unga människor en chans att lära sig på ett självständigt sätt och med ett stort förtroende”, säger hon.   

Under tre år deltog Capucine som systemanalytiker i fem projekt för införande av VINCI Energies ERP-system i nyförvärvade företag. Systemanalytikerns arbete består av att skapa en koppling mellan användarnas behov och utvecklingsteamen. Och därefter att utbilda användarpopulationer innan IT-lösningen levereras.  

Mitt uppdrag var att sätta upp Codex-lösningen för HR-modulen innehållande hantering av personaldata, gränssnitt med lokala HRIS-verktyg och tidsregistrering genom mobilappar som till exempel Mes Pointages och Mobitime. 

En mycket lärorik erfarenhet ur både mänsklig och teknisk synvinkel. 

”Det var en erfarenhet som krävde ett hårt och ihärdigt arbete och som innebar att jag ökade mina IT-kunskaper samtidigt som jag kunde anknyta till min HR-bakgrund”, säger hon.   

VINCI Energies gör det möjligt för sina unga medarbetare att omsätta sina idéer i praktiken. 

Med dessa erfarenheter föreslog Capucine Larue en idé till sin ledning för att förbättra användarstödet och kommunikationen i samband med införandet av de nya funktionerna i ERP. ”Jag fick i uppdrag att skapa ett ad hoc-team. Den stora fördelen med en DSI-avdelning som den hos VINCI Energies är att den gör det möjligt för medarbetarna att ta initiativ och genomföra sina idéer.” 

Delaktighet och självständighet 

Det är mot denna bakgrund som ett User Empowerment-team skapades och som Capucine Larue leder idag.  

Jag kunde skapa mitt team från grunden. Det tog tid eftersom jag ville rekrytera profiler som var atypiska för en DSI-avdelning. Teamet består av tre kommunikatörer som arbetar med att utveckla kommunikationsåtgärder och två teknisk-funktionella profiler som har till syfte att koppla samman verksamhetsbehoven med användarstödet som vi nu breddar. 

Teamet leder hon med ett deltagarbaserat ledarskap.  

”Jag vill att alla ska kunna ge sin åsikt”, poängterar hon. Brainstorming organiseras ”varannan månad” och teamet arbetar mycket agilt enligt metoden ”Test & Learn”. ”Empowerment är väldigt viktigt för mig, det är genom att utnyttja styrkorna och talangerna hos var och en som vi kan göra de största framstegen och medarbetarna kan utvecklas i sina funktioner.” 

En position och ett arbetssätt som passar perfekt för den unga chefen som ”alltid har velat bygga upp på ett sätt som ger mening och föreslå nya sätt att göra saker på”. Målsättningen är att avmystifiera IT-världen genom att göra den mer tillgänglig och attraktiv. ”Vi har fantastiska utvecklings- och funktionsteam på VESI, men om användarna inte känner till vad dessa uträttar skulle deras arbetsinsatser inte vara till någon nytta.”  

Det som driver detta team framåt är att de hjälper varandra, har en känsla för service och uppmuntrar till individuella handlingar som leder mot ett gemensamt mål.  

Stöd och agility 

För att uppnå målet använder sig Capucine Larue av de kunskaper hon förvärvade under de projekt som genomfördes i hennes tidigare position som systemanalytiker. Under införandet av VINCI Energies SAP HR-modul i Rumänien, Finland, Norge, Irland och Storbritannien, som i genomsnitt tog nio månader, kunde hon ta itu med problemställningarna på plats. 

 Jag lägger stor vikt vid en gemensam uppbyggnad av våra tjänster i samarbete med de olika verksamheterna. Till exempel samarbetar vi med cheferna för VINCI Energies divisioner för att så ofta som möjligt kunna samla in feedback från fältet.  

2022 fick hon en tjänst som projektledare inom intern transformation i samband med införandet av agility-metoden Scrum i förändringshantering och support. Erfarenheten gjorde det möjligt för henne att ge sig in på teambuilding och få två certifieringar i agil projektledning. Värdefulla erfarenheter som hon har nytta av idag som ledare för sitt nya team. 

”Jag har också tillgång till många utbildningar, tre per år i genomsnitt. Utöver dessa tillkommer ledarskapsutbildningar, till exempel i olika kommunikationsmetoder. VINCI Energies ger ett mycket bra stöd till sina unga medarbetare. Att jag gick med i VINCI Energies, utöver det faktum att det är en fransk koncern som kan erbjuda många möjligheter, beror också på att jag ville få ett bra stöd i min karriär och kunna skapa möjligheter för mig själv genom att vara proaktiv,” säger hon. 

Idag vill Capucine Larue fortsätta hos VINCI Energies för att bygga vidare på sin karriär. Vad gäller hennes målsättningar är det en möjlighet att fortsätta utveckla nya idéer och konkretisera dem i projekt som driver henne varje dag.  

”För några år sedan hade jag ju faktiskt inte en tanke på att jag skulle arbeta med det jag gör idag och jag är verkligen ivrig på att utforska vad framtiden har i beredskap för mig!” 

19/10/2023

Upptäck mer