Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

En serie porträtt av medarbetare på VINCI Energies. De kommer från olika håll och har vitt skilda profiler och karriärer och de är verksamma lite varstans i världen i yrkesroller som tillsammans skapar VINCI Energies’ rikedom.

Välsignad med både italiensk och tysk bakgrund, har Michael Erspamer gjort sina avtryck hos Omexom Tyskland som dess tekniska chef för transmissionslinjer, med stark tonvikt på innovation. 

 Michael Erspamer blir aldrig uttråkad. Som teknisk chef för transmissionslinjer på Omexom Tyskland arbetar han i en bransch, vars teknik och arbetsmetoder har ett rykte om sig att inte ha förändrats särskilt mycket sedan 1950-talet. Men hans vardag passar inte riktigt in i bilden av ett föråldrat yrke. De ämnen som han arbetar med påminner mer om den snabba världen inom innovativa nystartade företag än om elkraftsöverföring med dess traditionella kraftledningsstolpar. 

Den senaste innovationen på hans meritlista är en kontaktledningsrulle, vilken gör det möjligt att säkra utplacering av högspänningsledningar. En liten revolution jämfört med det traditionella systemet! Men Michael Erspamer har redan gått vidare till andra uppgifter. ”Just nu håller jag på med en rad andra projekt, berättar han.  Den ena handlar om 3D-modellering av transmissionstorn och att använda augmented reality för att optimera deras installation i fält.  I två andra projekt används drönare och AI.”  

”Det första av dem, förklarar han, syftar till att maximera och rationalisera hanteringen av rullplattor av stål, som används i åtkomst- och monteringsområden. Det andra projektet kommer att göra det möjligt att verifiera och kontrollera anläggningarnas, och monteringens, kvalitet i säkerhet på ett tryggt avstånd.” 

Och låt oss inte glömma ett sista projekt, som är ett robotsystem, som gör det möjligt att utföra underhållsarbeten på kraftledningarna, särskilt i farliga situationer. 

Innovation och mångfald 

Utöver den innovativa dimensionen i de projekt som han leder, uppskattar Michael Erspamer särskilt mångfalden av ämnen som han behandlar och hos sina medarbetare. ”Jag arbetar både med ingenjörer och med specialister på digital teknik och alla typer av experter från Omexom eller Axians.” 

VINCI Energies miljöinitiativ ger honom också motivation. ”Hitintills, när det gäller återvinning av gamla ledare [ledningskablar, som vanligtvis är gjorda av aluminiumlegeringar], har de skickats ända bort till Pakistan för avskiljning av stålet från aluminiet. Produkterna har sedan skickats tillbaka till Europa. Det är inte svårt att inse, att koldioxidavtrycket då blev alldeles för högt. Omexom har nu för avsikt att använda ett verktyg, Alu Separator, som kan lösa denna uppgift på plats”, förklarar Michael Erspamer. 

”VINCI Energies handlingsprogram, processer och metoder passar mig perfekt. Dess internationella nätverk erbjuder otaliga möjligheter.”  

Den 43-årige italiensk-schweiziske ingenjören, som ursprungligen kommer från Bressanone i Trentino-Alto Adige, som är en till övervägande del tysktalande provins i norra Italien, har kommit långt sedan han 2006 började i familjeföretaget, som var specialiserat på konstruktion och distribution inom elektroteknik. 

Storleken på vårt företag gjorde det inte möjligt för oss att ta oss an stora projekt. Efter fem år letade jag således efter en kompanjon, som skulle kunna hjälpa oss att nå en kritisk massa,” berättar han. Hans dubbla tyska och italienska bakgrund underlättade förhandlingarna med det tyska företaget GA Gruppe, som var specialiserat på energiinfrastruktur. Sammanslagningen av de båda företagen fullbordades år 2012, genom att VINCI Energies förvärvade den nya enheten. Två år senare blev koncernens nya dotterbolag en del av varumärket Omexom. 

Framtiden i grönt 

För chefen blev detta förvärv mycket tursamt. ”VINCI Energies handlingsprogram, processer och metoder passar mig perfekt. Dess internationella nätverk erbjuder otaliga möjligheter.”  

Faktum är att Michael Erspamer år 2015 deltog i ett samarbetsbolag med Fabricom inom ramen för två stora projekt, som utvecklats i Belgien. ”Denna internationella erfarenhet har varit väldigt berikande för mig. Det har varit väldigt lärorikt, särskilt när det gäller organisation och säkerhet, tack vare mycket fackmannamässiga metoder.” Samtidigt, år 2017, utnämndes han till chef för maskinparken i Tyskland. 

Sedan han utsågs till teknisk chef för Omexom Tysklands kraftledningar 2021, har Michael Erspamer lett två affärsenheter från Italien, där han fortfarande har sin bas. Den första gruppen består av ett dussin ingenjörer, som specialiserat sig på konstruktion av kraftledningar i luften. Den andra gruppen, som döpts till ”Mobility and Equipment Solutions”, består av ett tiotal experter inom maskiner och underhåll. 

Därför råder det ingen brist på arbete under de kommande åren. Och Michael Erspamer ser framtiden i grönt. Han skulle vilja gå mot en befattning med miljöfrågor. För närvarande arbetar han med en avhandling om rörlighet i städer. Möjligheterna hos VINCI Energies är trots allt väldigt många. 

21/05/2024

Upptäck mer