Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Leonard, VINCI-koncernens plattform för framtidsforskning och innovation, presenterade i januari 2022 de 44 startup-företagen och projekten som valts ut för att delta i dess fyra accelerationsprogram 2022: ”Seed”, ”Catalyst”, ”Intrapreneurs” och ”AI”. Utmaningen bestod i att utveckla lösningar för den ekologiska omställningen samt för säkerhet och produktivitet inom bygg-, fastighets-, transport- och energisektorerna. De utvalda projekten avser automatisering av bygg- och exploateringsverksamhet, fjärrövervakning av byggarbetsplatser och infrastruktur, förebyggande underhåll, cirkulering av byggmaterial, utplacering av laddningsstationer för elfordon, användning av byggnader som tillfälligt är vakanta och så vidare.

08/09/2022

Vill du veta mer:
https://leonard.vinci.com

Upptäck mer