Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Energiomställningen kräver stora mängder mineraler såsom litium och sällsynta jordartsmetaller. Enligt en rapport som publicerades i maj 2021 av det internationella energiorganet IEA skulle enbart efterlevnaden av Parisavtalets mål resultera i en fyrdubbling av efterfrågan på metaller som är nödvändiga för batterier, elbilar och produktion av förnybar energi! Kommer denna inflation att leda till en överhängande brist? Än så länge finns inget svar. Det nuvarande kunskapsläget gör det inte möjligt att bedöma volymen på mineraltillgångar. Å andra sidan råder det ingen tvekan om att efterfrågan kommer att påverka finansmarknaderna och den geopolitiska balansen.

20/01/2022

Vill du veta mer:
https://www.iea.org

Upptäck mer