Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

En ren, säker och praktiskt taget obegränsad energi. Så lovande beskrivs kärnfusion, en teknik som ITER (den internationella termonukleära experimentreaktorn) försöker göra tillförlitlig. Den stora utmaningen är att hålla plasman på plats i sin inneslutningskammare och kunna upptäcka och förutsäga eventuella instabiliteter. För att göra detta använder fysiker modellerings- och simuleringstekniker med hjälp av artificiell intelligens för att testa potentiella kontroll- och detektionsmetoder.

 

18/03/2022

Vill du veta mer:
https://theconversation.com

Upptäck mer