Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Havsområden längs med de franska kusterna utgör ”ett potentiellt gigantiskt energivärde”. ©Wilfried Thomas – Station Biologique de Roscoff

”En gigantisk möjlighet till energiutvinning: Så här beskriver den europeiska havsenergiindustrin området längs de franska kusterna och uppskattar att det skulle vara möjligt att fram till år 2050 bygga ut anläggningar, i vilka vågornas och havsströmmarnas energi tas till vara. Anläggningarna skulle kunna ge en sammanlagd effekt på 100 GW, vilket skulle kunna tillgodose 10 % av det nuvarande elbehovet i Europa. I väntan på en verklig strategi på europeisk nivå har Bretagne-regionen  givit France Énergies Marines och Cerema i uppdrag att studera potentialen hos olika vågkraftverk vid 21 hamnar inom sitt område. Flera tillverkare har redan nu uttryckt sitt intresse för att anlägga vågkraftverk på produktionsplatser med högre potential.

14/12/2022

Vill du veta mer:
www.cerema.fr

Upptäck mer