På Martinique, ett första ekokvarter med ett dubbelt ekologiskt och socialt syfte

Att kombinera miljökrav med social integration, detta är det dubbla syftet med projektet Bon Air Ecoquartier Caribéen där Getelec Collectivités...

Läs artikeln

Axians konstruerar kit för RTE-torn för att påskynda utrullning av 5G

Som svar på ett specifikt behov hos kunden RTE (Réseau de Transport d’Électricité, Frankrikes operatör för elöverföringssystem) har Axians utarbetat...

Läs artikeln

Elektrisk mobilitet ökar i omfattning

I ett landskap där olika krafter ska samexistera för batteriladdning, undanröjs hindren gradvis och gör elbilen till en produkt som...

Läs artikeln

Utveckling av infrastruktur för förnybar energi samtidigt som den biologiska mångfalden skyddas

I norra Tyskland följde Omexom elnätsoperatören i genomförandet av ett innovativt projekt med största omsorg för bevarande av flora och fauna.  Dekarboniseringen i...

Läs artikeln

I Frankrike ansluter sig Eborn till Easy Charge

Sedan augusti 2020 har det största nätverket av laddstationer för elfordon i Frankrike förvaltats av detta samriskföretag mellan VINCI Autoroutes och VINCI Energies.  Eladdningsnätverket Eborn skapades 2015...

Läs artikeln

Så kan bygg- och anläggningssektorn bli ledande inom elektrisk mobilitet

Inom ramen för pilotprojekt i Tyskland testar och utvecklar VINCI-gruppen induktionsladdningsteknik. Induktionsvägen är en intelligent laddningsteknik för elfordon och skulle kunna vara verklighet på...

Läs artikeln

Autonom tunnelbana, en vågledare visar vägen…

För att omvandla en klassisk kollektivtrafiklinje till ett autonomt system har Axians Italia utformat en innovativ lösning för det digitala...

Läs artikeln