Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Detta europeiska projekt, som döpts till Extremely Large Telescope, förväntas tas i drift år 2027 i Chile. I Frankrike är det nu dags att ta itu med poleringen av teleskopets XXL-spegel. Actemium Maintenance Ouest Centre bidrar till denna expertis på uppdrag av Safran.

Ju större den främsta spegeln är, desto bättre högupplösningsförmåga. ELT: s uppmäter 39 m i diameter. Något liknande har aldrig tidigare skådats.

Ju större den främsta spegeln är, desto bättre högupplösningsförmåga. ELT: s uppmäter 39 m i diameter. Något liknande har aldrig tidigare skådats.

Teleskopet kommer att bli det största i världen. Dess volym är åtta gånger större än volymen för Triumfbågen i Paris, men framför allt har det en upplösning som hitintills saknar motstycke. För ELT (Extremely Large Telescope) måste kunna se mycket långt – det ska kunna observera stjärnhopar långt bortom Vintergatan och undersöka, hur planetsystem föds i syfte att öka förståelsen av hur vårt nuvarande universum bildades.

Detta är en teknisk bragd, som kommer att bli verklighet i norra Chile, på Cerro Amazones, som är ett berg med en högsta topp på 3 000 m i Atacamaöknen. I omgivningen förenas de bästa möjliga observationsförhållandena: nästan 330 klara nätter per år, hög luftstabilitet och absolut torr atmosfär. Detta innebär att den blir genomskinlig för infraröd strålning.

Teleskopets huvudspegel kommer att bestå av 798 speglar, där varje spegel är 1,40 m.

ELT:s kapacitet motsvarar den sammanlagda kapacitet som skulle produceras av de sexton största teleskopen som för närvarande är i drift i världen. Hemligheten är den primära spegeln. Ju större en spegels ljusuppsamlande yta är, desto högre blir dess upplösningsförmåga. ELT: s huvudspegel är 39 meter i diameter. En så stor spegel har aldrig funnits tidigare. Upplysningsvis kommer det godtagbara precisionsfelet för varje sexkantigt segment inte att överskrida 10 nm, d.v.s. motsvarande storleksförhållandet mellan en nyckelpiga och hela Frankrikes yta.

Kapplöpning till kraftfullhet och en kamp mot klockan

Detta projekt har inletts av Europeiska sydobservatoriet (ESO), som är en mellanstatlig organisation, där 16 länder, som är ledande inom astronomin, ingår. För Europa är insatserna i minst lika hög grad politiska som vetenskapliga. Flera andra projekt för att bygga enormt stora teleskop genomförs samtidigt runt om i världen, däribland Thirty Meter Telescope (med en diameter på 30 meter) och Giant Magellan Telescope (25,4 meter), båda två amerikanska.

En kapplöpning mot kraft, med andra ord. Men också en kamp mot klockan. Medan leveransen av TMT till Hawaii inte förväntas ske förrän år 2030, borde ELT vara i drift redan år 2027. Gissningsvis utgör förmågan att hålla tidsfristerna är en viktig del av specifikationerna för de företag som deltar i detta europeiska projekt till ett värde av 1,3 miljarder euro.

Safran Electronics & Defense, som är specialiserat på programmen för optronik, avionik och styrelektronik, fick förtroendet att polera och samordna speglarna. För teleskopets huvudspegel kommer i praktiken att bestå av 798 sexkantiga speglar, där varje spegel är 1,40 meter, vilka kompletteras med 133 reservspeglar. Safran måste därför polera 931 speglar. Verksamheten inleddes år 2020 i en specialkonstruerad byggnad i Saint-Benoît, nära Poitiers.

Ett tjugotal maskiner för att polera speglarna

Teleskopets precision beror på poleringen, som är ett avgörande arbetssteg, som måste utföras med minutiös noggrannhet. Processen innefattar därför en rad tekniskt mycket avancerade steg, från föregående polering till rengöring, via intrimning, glättning och bearbetning med hjälp av joner. Dessutom ingår arbetssteg, vilka sammantaget utförs av ett tjugotal maskiner, som arbetar antingen genom robotik eller genom numerisk styrning.

Actemium Maintenance Ouest Centre, som är ett VINCI Energies-företag, är specialiserat på industriellt underhåll. De anförtroddes förebyggande och korrigerande underhåll av poleringsutrustning i hela produktionskedjan.

”Varje del som hanteras av maskinerna kostar flera hundra tusen euro. Med andra ord är minsta haveri helt uteslutet”, understryker Maël Lafaurie, som är affärschef på Actemium Maintenance Ouest Centre.

För att övertyga Safran tog företaget fram ett nyckelfärdigt erbjudande, i vilket digitalisering av processen, upprättande av en underhållsplan, utarbetande av sortiment, definition av reservdelslager och driftunderhåll kombineras. Detta genomfördes genom att kompromissa med de begränsningar som produktionstakten ställer på samordning, idrifttagning och tillgång till utrustning. ”Vi utför också många metrologiska inspektioner och underhåller styrmaskinerna själva”, tillägger Baptiste Champalou, chef för Actemiums tre heltidstekniker på anläggningen i  Saint-Benoît. Kontraktet påbörjades i september år 2019 och ska vara slutfört år 2024.

 

15/02/2023