Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Artificiell intelligens bör göra det möjligt för hybridmoln, som är under snabb utveckling, att möta en av de största utmaningarna idag – att kontrollera resursernas livscykel så att de används på rätt plats, vid rätt tidpunkt och till rätt pris.

Under denna period av exceptionell kris har den stora tillväxten av e-handeln och den massiva utbredningen av distansarbete fått de flesta företag att anpassa sig genom att visa större flexibilitet. Det har visat sig att förmågan att på så kort tid reagera på en sådan ny situation helt och hållet beror på digital vetenskap och IT. 

Närmare bestämt är det allt fler företag som med hjälp av hybridmoln kombinerar och sammankopplar privata och offentliga molninfrastrukturer.

Enligt rapporten RightScale år 2019 angående situationen för molntjänster, hade 58 % av företagen redan valt en hybridlösning. “Hybridmoln erbjuder faktiskt det bästa från två världar säkerheten och kontrollen av det privata molnet och flexibiliteten och kraften hos det offentliga molnet”, konstaterar Hermann Dupré, Global Business Development Manager – Expert på Cloud & Data Center hos Axians, VINCI Energies ICT-varumärke.

“På företagssidan möjliggör den här typen av konfiguration att genom det offentliga molnet snabbare reagera på ett behov till exempel införandet av distansarbete, genom att införskaffa resurser på bara några timmar istället för flera veckor på plats (internt)”, säger Axians expert.

Hermann Dupré tillägger: “De potentiellt oändliga resurserna i det offentliga molnet liksom utbudet av funktioner som ständigt utökas och erbjuds av de tre huvudsakliga leverantörerna på marknaden (Amazon Web Services, Microsoft Azure och Google Cloud Platform) gör det möjligt att snabbt reagera på starka variationer i arbetsbelastningen och en mängd andra behov som det privata molnet ensamt skulle ha svårare att tillgodose.”

IT är en “bekvämlighet”

Genom att använda offentlig infrastruktur hjälper hybridmolnet även till att begränsa, åtminstone vid första anblicken, kostnaden för lokal infrastruktur. Således, från infrastruktur som en tjänst (IaaS) till programvara som en tjänst (SaaS), tenderar informationsteknologi att bli en “bekvämlighet” som man förbrukar precis som en konsumtionsvara, såsom el, via ett abonnemang, utan att oroa sig särskilt mycket om var den betalda IT-kraften kommer ifrån.

“Med AI genereras besparingar genom att optimera användningen av hybridmoln och resurser efter behov i realtid.”

“Kostnaden för systemet ‘as a service’ blir i slutändan högre än motsvarande för inköp av hårdvara och licenser, men detta tynger inte företagets investeringsbudget och därmed inte heller dess skuldnivå”, understryker Hermann Dupré. En ytterligare kostnad som enligt honom inte borde bestå, för “på lång sikt med artificiell intelligens, kommer realtidsoptimering av användningen av hybridmoln och resurser efter behov att generera besparingar”.

För IT-cheferna erbjuder hybridlösningar också möjligheten att undvika “Shadow IT”, nämligen den benägenheten att anställda ofta måste använda det offentliga molnet, till exempel Dropbox, för att underlätta sitt arbete istället för att använda företagets egna verktyg. “Med hybridmoln tar IT-cheferna tillbaka kontrollen över användningen, vilket garanterar dess säkerhet och ger en homogen hantering av alla miljöer”, betonar Hermann Dupré.

Axians expert betonar dock att hybridmoln kräver vissa förutsättningar: “en exakt hantering av kostnaderna, med hänsyn till förändringen för användaren, reflektion över datasuveräniteten, kompatibilitet med offentliga moln för licenser som företaget förvärvat och slutligen kunskapshanteringen inom IT”.

17/05/2021