Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

För att Industri 4.0:s allt mer högteknologiska verkstäder ska fungera söker färetag allt mer datakompetens och kunskap om artificiell intelligens.

Kommer AI att rädda industrin? Enligt en internationell studie utförd av Boston Consulting Group (« AI in the Factory of the Future »), nämner 29 % av medverkarna att artificiell intelligens är den viktigaste hävstången för ökad produktivitet därför att det möjliggör en minskning av produktionskostnaderna på 20 %. Resultat: 87 % av de yrkesverksamma som tillfrågats säger sig vilja installera AI-lösningar på sina fabriker inom tre års tid.

Denna revolution ställer väsentliga frågor: vem ska styra dessa maskiner fulla med algoritmer? Arbetstagarna måste utbildas i datahantering, som är bränsle för AI och nödvändig för dess drift. Problem: inlärningskurvan för denna teknik är långsam, medan framstegen inom artificiell intelligens går oerhört snabbt framåt.

En annan lösning är att rekrytera data scientists. Men dessa experter är mycket eftersökta av alla branscher. Att locka dem till en industri som inte har rykte om sig att vara modern och att matcha experternas mycket höga löner på grund av hur sällsynta dessa talanger är utgör två av huvudutmaningarna.

« Fabrikerna har ännu inte genomgått den digitala revolution som vi lever i i vardagen. »

Men industriaktörerna kan ha lite tid på sig att förbereda sig. Bruno Nicolas, direktör för Actemium (VINCI Energies), menar att banbrytande AI skapar ofta stora rubriker men dess förverkligande är mer progressivt: « med tanke på investeringskostnaderna å ena sidan och kraven på att bibehålla kvalité på slutprodukten å andra sidan, förblir digitalisering 4.0 inriktad på specifika aspekter, nämligen där de potentiella vinsterna är som störst. Till exempel kan det handla om att lägga till sladdlösa sensorer, ett datafilshanteringssystem och en touch-screen till en existerande automatiserad kedja som förenklar beslutsfattande processen för en teknisk operatör. Fabrikerna har redan gått igenom automatiseringens revolution men de har ännu inte genomlevt den digitala revolutionen som vi annars lever i i vardagen ».

Denna utveckling med samverkan mellan människa och maskin kräver av operatörerna att de blir tekniker och lär sig ny kompetens löpande för att utforma nya reflexer. I förhållande till de som skapar och integrerar systemen genererar digitaliseringen behov av ny kompetens: utbildare i kollaborativa robotar (cobots), experter på visionssystem, förebyggande underhålls statistiker, cyber testare och andra roller som fortfarande kan vara svåra att förutse.

Omkvalificering

« Automatisering av fabriker leder till att tjänster omkvalificeras », bekräftar Patrick Benammar, directeur rémunération et formation de Valeo (löne- och utbildningsdirektör för Valeo). Det positiva med denna utveckling är att de minst intressanta och fysiskt mest krävande tjänsterna minskar i antal, ersätts med robotar och byts ut med mer kvalificerade arbetsuppgifter.

« Men AI ersätter inte nödvändigtvis operatören. Ofta kan AI istället erbjuda värdefull hjälp. », tillägger Olivier Genelot, direktör för Axians (VINCI Energies). « Till exempel, har vi installerat en AI-lösning på en industriell enhet som gör det möjligt att öka volymproduktionen med 10 %, tack vare att flaskhalsar försvinner. Maskinernas alla uppgifter samlas in och AI informerar alla operatörer i realtid. Tack vare detta, kan de styra sina produktionsenheter på ett sätt som bidrar till att fabriken som helhet fungerar på ett optimalt sätt ».

När mjukvaran tilltänkts på ett bra sätt blir AI-lösningen en ganska naturlig utveckling av arbetet och kräver ingen omkvalificering. Därför är det viktigt att de som arbetar med integreringen av systemen utgår från användarnas behov och sammanhang för att skapa anpassade AI-lösningar, vilket innebär att mycket mer än algoritmer måste hanteras.

Och ändå kräver algoritmerna en specifik expertis. För att locka till sig experter i artificiell intelligens, erbjuder VINCI Energies uppdrag med utmaningar att ta sig an samt en internationell arbetsmiljö. « Det är en geek-miljö, och det älskar dem! », utbrister Olivier Genelot, som däremot medger att det är stort lönetryck på dessa eftertraktade tjänster.

I Tyskland har kombinerade ”fabriksskolor” skapats för Industri 4.0.

Att utbilda yrkesgrupper till fabrikers digitalisering är något som tas på allvar i Tyskland som är landet där industri 4.0 som koncept skapades 2013. Där finns ett tjugotal learning factories (kombinerade fabriksskolor) som gör det möjligt att utbilda operatörer under förhållanden som liknar verkligheten. Det här är en stor förändring som fackförbunden backar upp. IG Metall har till exempel utformat utbildningar som är ämnade för arbetstagarrepresentanterna.

13/12/2018