Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Sedan 2015 har ett av Frankrikes största stadsområde (elfte) utvecklat en intelligent, erfarenhetsbaserad och smidig strategi för datahantering – allt för att förbättra stadsbornas liv och stadens resursanvändning.

De uppgifter som samlas in av 1 500 sensorer som installerats runt om i staden behandlas av en central hypervisor.

De uppgifter som samlas in av 1 500 sensorer som installerats runt om i staden behandlas av en central hypervisor.

Aix-en-Provence beskrivs ofta som en pionjär inom databehandling. Denna kommun med 145 000 invånare (tio gånger mer i tätorten) lanserade inte bara sitt smart city-program år 2015, men är också utan tvivel ett av få regionala projekt som har slutförts, byggs ut och växer över tiden i en logik av fortlöpande och väl genomtänkt utplacering.

Staden har uppnått detta resultat genom en pragmatisk metodik, med stöd av en grupp partner som Netsystem för rådgivning, ett tjugotal nystartade företag för innovation, och Axians för samordning. Och genom ett konsekvent budgetåtagande. År 2022 uppgick budgeten för smart city till 600 000 euro, särskilt tack vare Europeiska regionala utvecklingsfonden  (Eruf). År 2023 hoppas staden att beloppet skall överskrida en miljon euro.

Aix-en-Provence antog ett smidigt tillvägagångssätt genom att placera ut en övergripande dataplattform för att hantera sitt förvaltningsområde på ett bättre sätt.

Aix-en-Provence strategi för smart city började med en lång studieperiod. Från 2015 till 2018 undersöktes ett tjugotal projekt. I slutändan valdes fem användningsområden ut: energisnål belysning, luftkvalitet, avfall, övervakning av fotgängarflöden, säkerhet. Ett andra steg, från åren 2019 till 2021, gjorde det möjligt att testa konceptet i praktikenoch utföra alla nödvändiga justeringar. Den tredje fasen, som inleddes 2022, är en uppskalning av projektet.

Empiriskt och smidigt arbetssätt

Detta avancemang steg för steg skulle inte ha varit möjligt utan en efterföljande affärsmodell på marknaden. ”Staden Aix-en-Provence har valt en öppen budget för att underlätta en upptrappning och en pragmatisk utveckling av användningsfall allteftersom kunskap inhämtas. Vi befinner oss per definition på ett experimentellt område, där kraftigt inramade åtgärdsprogram och exakt fastställda budgetanslag snabbt visar sig bli ineffektiva. Genom att avancera steg för steg kunde vi justera och ompröva vissa val när de inte visade sig vara relevanta”, förklarar Cláudia Cristóvão, som är chef för internationell affärsutveckling på Axians.

Efter arton månaders studier ersattes således den lösning som ursprungligen valdes ut vid övervakningsplattformen med PTC:s lösning. En annan empirisk ståndpunkt: Axians utplacering av ett privat LoRa-nät (Longe Range (lång räckvidd)) på kommunens  yta, som uppgår till 18 600 hektar. När det gäller mätning av fotgängarflöden, har Wi-Fi övergivits till förmån för beräkning med hjälp av kameror.

Framför allt har detta smidiga tillvägagångssätt gjort det möjligt att infoga nya användningsområden från de fem första. Den första avser belysning, med 500 anslutna elskåp på gatorna. Staden har också placerat ut sensorer på parkeringsplatserna för att bättre kunna styra hanteringen av parkeringsplatser, som är avsedda för rörelsehindrade personer, och har inrättat anordningar för att upptäcka värmeöar och för intelligent bevattning av grönområden. Flerfunktionssensorer har utformats för att mäta ljudnivån på gatorna av säkerhetsskäl.

1 500 sensorer i slutet av 2022

Sammanlagt är nu fler än 1 000 sensorer utspridda över hela staden, vilka kommer att kompletteras med ytterligare 500 i slutet av år 2022. All data, som bearbetas tack vare detta intelligenta nät och ett hundratal olika indikatorer, skickas tillbaka till den centrala övervakaren.

Även här är användningen av en enda plattform, som styrs av staden, ett strategiskt val. ”Det här är den bästa lösningen om man vill möjliggöra anslutning av alla informationskällor och anslutning av nya skräddarsydda användningsområden. Staden ville också säkerställa ett effektivt gränssnitt med sina olika tjänster, för att bättre ta vara på data och funktion”, noterar Christophe Meunier, som är affärschef på Axians.

Den kommunala polisen kan till exempel kontrollera ljudnivån på en gata i händelse av en anmälan eller ett klagomål från en närboende. På samma sätt kommer företaget som ansvarar för förvaltningen att använda flödesdata i styrningen av stadsplaneringen.

 

15/02/2023