Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Lineas, som är Europas största privata godstransportör på järnväg, har inlett en omfattande digital omvandling för att erbjuda en sömlös kundupplevelse för sina godstransporttjänster på järnväg över hela Europa. Detta var ett komplicerat projekt, för vilket de har använt sig av VINCI Energies tjänster.

Med infrastruktur, som utvecklas långsamt, tung ingenjörskonst och mycket restriktiva bestämmelser, särskilt när det gäller säkerhet, lider järnvägsbranschen av en hög grad av tröghet. Detta är en iakttagelse som Lineas ville motbevisa.

Europas största privata godstransportör på järnväg (Belgien, Frankrike, Nederländerna, Tyskland och Italien) har inlett ett ambitiöst program för digital omvandling, vilket döpts till ”den gyllene triangeln”. Målet är att erbjuda en sömlös kundupplevelse för transporttjänsterna över hela Europa från dörr till dörr, för att uppmuntra fler kunder att gå över från landsvägs- till järnvägstransporter. Lineas är i själva verket en stark anhängare av EU:s klimatneutralitetsmål, från att minska trafikstockningar till att förbättra luftkvaliteten, hälsan och säkerheten.

För att lyckas med detta gick transportören i slutet av år 2021 samman med lågkods*-företaget Truewind, som är ledande inom digital omvandling och som VINCI Energies nyligen förvärvade och infogade i Axians, VINCIs ICT-varumärke.

Detta företag med 200 anställda i fem länder, nämligen Portugal, USA, Storbritannien, Benelux och Brasilien, har många års erfarenhet av utveckling av tillämpningar. Som en viktig partner inom OutSystems**-teknik har Truewind (nu Axians) arbetat med att utveckla tillämpningar, som kan sättas samman***, för att övervinna de många IT-hinder som står i vägen för en smidig kundupplevelse.

Centralt nav

”Lineas hade svårigheter med att snabbt kunna förse sina kunder med sådan information som detaljer om scheman, arbetsbelastning, beräknade ankomsttider för leveranser och orsaker till förseningar”, förklarar João César, som är kundchef på Truewind.

”Hela processen från planering till genomförande brukade vila på manuella system, i vilka e-post kombinerades med Excel-filer. Denna process kunde inte utvecklas, vilket var problematiskt, eftersom de tillhandahållna tjänsternas volym och komplexitet ökade, liksom antalet långtidskontrakt”, tillägger han.

Lineas har förvandlat orderhantering till en konkurrensfördel.

Truewind gjorde det möjligt för Lineas att uppnå sin målsättning, nämligen att disponera en trio av ”kontrolltorn”, som ger heltäckande synlighet och kontroll från början till slut över leveranskedjan, med ett samarbetsverktyg för att dela information mellan olika avdelningar och partner. Kunderna drar i sin tur nytta av ett pålitligare och mera praktiskt system.

Lineas kan nu förbättra samarbetet och kommunikationen med leverantörerna tack vare kontrolltornet ”produkt och nätverk”. Där utformas lösningarna utifrån kundens avtal, vilket gör det möjligt att optimera effektiviteten och lönsamheten. Genom att styra dessa lösningar från kontrolltornet kan Lineas planera och genomföra dem på ett effektivt sätt.

MyLineas självbetjäningsplattform erbjuder partner en centraliserad bild av förväntade beställningar, en instrumentpanel för schemaläggning och hantering av arbetsflödet och följande i realtid av information med en noggrannhet på nivån för varje tåg, vagn och last.

Plattformen gör det möjligt att hantera avvikelser, följa tågens och leveransernas tillstånd i realtid och att få veta, vad som håller på att ske och vad som kan försenas på grund av arbete på infrastrukturen. Den ökar effektiviteten, bidrar till att minska förseningar och undantag och ökar transparensen i leveranskedjan för alla berörda parter.

Optimera användningen av resurser

”Systemet med kontrolltorn gör det möjligt för Lineas att säkerställa fullständig transparens i sändningarna, hanteringen av avvikelser, följandet och spårbarheten och att skicka föregripande meddelanden”, säger João César. Företaget har nu kontroll över leveranserna från början till slut i hela sitt ekosystem av partner. De tillförlitliga data som tillhandahålls av Lineas digitala tvilling, som hanteras i realtid av det nya systemet, gör det möjligt att optimera användningen av företagets resurser: tåg, vagnar, yttre leverantörer, personal osv. På bara tre månader ökade kundnöjdheten från 2,5 till 4,1.”

Med hjälp av sitt system med kontrolltorn förvandlar Lineas nu orderhanteringen till en konkurrensfördel, med insyn i beställningar från början till slut och i realtid, ökat samarbete med leverantörer och kunder och punktligare beställningar. Denna framgång beror till stor del på den smidiga sprintmetodiken****, som genomförts av Truewind, som nu är infogat i Ardian.

 


* Låg-kod (Low-code) är en metod för utveckling av program och tillämpningar, som gör det möjligt för fler personer att bidra till utvecklingen via ett grafiskt gränssnitt och drag-och-släpp-funktionalitet, utan tidigare erfarenhet av programmering.

** OutSystems är en lågkodsplattform, som tillhandahåller verktyg till företag för att utveckla, styra och hantera tillämpningar för företag på alla kanaler.

*** Den sammansättningsbara strategin är ett dynamiskt tillvägagångssätt, som är inriktat på att samla och omorganisera olika färdigheter för att snabbt kunna svara på marknadsförändringar, ta vara på nya tillfällen och optimera prestanda.

**** Den smidiga sprinten är en samarbetsprocess, som sammanför utvecklingsgruppen och intressenter i ett projekt för att definiera målen och det arbete som skall utföras i en given ”sprint”, som är ett fördefinierat projekt som vanligtvis planeras för två till fyra veckor.

13/06/2024