Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Fabriker, lager, kontorsbyggnader, sjukhus – brandskyddet måste anpassas till alla typer av situationer och alla slags byggnader. Varje ärende kräver ad hoc-genomförande och specifik expertis.

Var sprinklers placeras bestäms beroende på hur de lagrade produkterna klassificeras och riskerna de medför.

Varje byggnad har brandskyddslösningar. Lösningarna är oumbärliga för att garantera säkerheten, oavsett om det gäller fabriker, vårdinrättningar eller kontorsbyggnader.

”Brandbekämpningsutrustning i byggnader, särskilt lager och logistikcentrum, är föremål för olika stränga standarder och regleras naturligtvis av byggnadernas särdrag”, understryker Kay Sydow, som är vd för det tyska företaget Calanbau Brandschutzanlagen, specialiserat på släcksystem på VINCI Energies Deutschland Building Solutions.

Införandet av systemet måste följa en exakt och rigorös process. Det börjar med en djupgående analys, som styrs av en rad frågor, som vad gäller det för typ av byggnad? Vad för slags varor är det som lagras? Hur är de förpackade? Gäller det en riskabel vara? Vilken typ av lagring planeras som blocklagring, pallställ, lagring i flera våningar, dubbellagring och så vidare.

“Först när arbetet har genomförts kan brandriskklassificeringen låg risk (LH), medelhög risk (OH) och hög risk (HH) utföras, vilket bestämmer utformningen av sprinkleranläggningen”, tillägger Sydow.

 

Skorstenseffekt

Vissa platser och produkter kräver mycket specifika anläggningar. Till exempel ”i lager med lagerställningar, som är högre än 7,5 m, föreligger en särskild risk: en brand som utvecklas från bottnen till toppen, en skorstenseffekt kan uppstå. Dessutom kan heta förbränningsgaser hetta upp och antända utrustning, som ännu inte har börjat brinna, på de övre nivåerna i lagerställningarna. Det tar bara några minuter, innan branden sprider sig upp till hallens tak, och då är det svårt att släcka den”, förklarar Kay Sydow.

”Brandbekämpningsutrustning i byggnader, särskilt i lager och logistikcentrum, är föremål för olika mycket stränga standarder.”

För att undvika denna typ av katastrof installeras sprinklers direkt i lagerställningarna för att släcka den begynnande branden med högre precision och effektivitet.

”Sprinklernas placering bestäms beroende på klassificeringen av de lagrade produkterna och riskerna”, förklarar VD för Calanbau Brandschutzanlagen.

Precis som sina VINCI Energies-kollegor, som specialiserat sig på brandsäkerhet, besitter Kay Sydow djupgående expertis i ämnet.

”Det är nödvändigt att ha goda kunskaper inom maskinteknik, byggnadsteknik och ekonomi. Det är också viktigt att behärska VVS-teknik (värme, vatten och sanitet) men också luftkonditionerings- och ventilationsteknik och annan teknisk utrustning i byggnader”, menar han.

 

Exempel i Tyskland och Frankrike

Tack vare det tekniska kunnandet tillhandahåller VINCI Energies arbetslag skräddarsydda lösningar för alla typer av byggnader i Frankrike och i andra länder. I Tyskland till exempel har företaget Calanbau i Darmstadt utrustat det nya logistikcentrumet tillhörande PENNY (REWE Group), som är en livsmedelsgrossist i Kronau i Baden-Württemberg och som levererar varor till 275 butiker i den sydvästra delen av landet.

”Vi installerade ett sprinklersystem av klass 1, som är utformat enligt HHS4 VdS-direktivet. På en sammanlagd yta på cirka 50 000 m² , som är försedd med 6 avdelningar med brandväggar, säkerställer 12 200 sprinklers ett effektivt skydd mot eldsvådor. Dessutom skyddar 5 400 av dem, av typ K200, mot de höga brandrisker som är förknippade med lagring av varor i plastförpackningar.”

Brandskyddets särdrag och dess problem kräver alldeles särskild noggrannhet, vilket VINCI Energies är medvetet om i alla projekten. Det senaste projektet är uppförandet av den första fasen av ACC (Automotive Cells Company) Gigafactory:s anläggning för produktion av fordonsbatterieri Douvrin i norra Frankrike.

”För denna produktionsenhet, som upptar en yta på 70 000 m² som ska tillverka sina första batterier i slutet av år 2023, ska vi installera 16 500 sprinklerhuvuden, 41 kontrollstationer och cirka 800 ton rörledningar och detta bara för byggnadsdelen. Sedan ska vi installera cirka 17 000 sprinklers för att skydda processen”, framför Nicolas Blumel, som är VD för Uxello Travaux Hauts-de-Franc, ett specialistföretag som ägs av VINCI Energies.

 

16/03/2023