Hur Citeos säkerställer underhållet av elektriska laddningsstationer

VINCI Energies, som specialiserat sig på dynamisk stadsutrustning i Frankrike, har valts ut för att driva, övervaka och underhålla parken av...

Läs artikeln

Medvind för den havsbaserade vindkraften

Europeiska kommissionen genomför under de kommande årtiondena en mycket proaktiv strategi för havsbaserad vindkraft. Genom förvärvet av EWE Offshore i...

Läs artikeln

Ökade transporter på inre vattenvägar, ett bevis på miljövänlig mobilitet

Moderniseringen av slussar i vattenvägsnätet Centre-Bourgogne som genomförs av den franska vattenvägsmyndigheten ”Voies Navigables de France” (VNF) i samarbete med...

Läs artikeln

Kontinuerlig förbättring av lätta spårvägsfordon, en källa till prestanda

Med den ökande urbaniseringen fortsätter utvecklingsbehovet inom kollektivtrafik att öka. För att möta den ökande efterfrågan, ges ett andra liv...

Läs artikeln

VigiAlert stärker säkerheten i skolan

VigiAlert är en användarvänlig teknisk lösning från Axians som integreras vid utrullningen av ett privat mobilnät. Den uppfyller säkerhetsbehoven i...

Läs artikeln

Global Box gör IoT användbart för prediktivt underhåll

Denna hårdvaru- och programvarulösning som utvecklats av Actemium Maintenance Belfort gör det möjligt att på ett likformigt sätt bearbeta data...

Läs artikeln