Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Para contribuir para a transição energética, o setor da construção civil deve reduzir sua pegada de carbono. Mas como se calcula a pegada de carbono de um edifício?

Har du någonsin funderat över huruvida byggnaden du arbetar i är isolerad på ett korrekt sätt, vilka material som använts under bygget, hur dessa transporterades dit, huruvida byggnaden rests på naturlig eller jordbruksbar markeller hur mycket energi som byggnaden förbrukar? Det är frågor som byggbranschen, en av de branscher som orsakar mest koldioxidutsläppinte längre kan undvika. 

Från och med den 1 januari 2021 träder ett nytt miljöregelverk vid namn RE2020 i kraft. Syftet är att minska nya byggnaders koldioxidavtryck och fortsätta förbättra energiprestandan. 

”Hittills har vi endast haft lagar om energikonsumtion, men nu får vi alltså också miljöregler som både omfattar utrustning inne i byggnader och självarbetsplatsens inverkan på byggnadens vatten- och energiförbruk under en teoretisk livslängd på femtio år”, säger Pierre Blanchet, som ansvarar för Innovation Building Solutions inom VINCI Energies.  

Med andra ord kommer lagen som reglerar en byggnads inverkan på miljön nu att täcka hela byggnadens livscykel 

Åtgärden är ännu otillräcklig 

För att mäta en byggnads koldioxidavtryck används kg CO2eq, det vill säga en mängd uttryckt i kilogram som ska motsvara koldioxiden i de huvudsakliga växthusgaserna (methan, dikväteoxid m.m.), där enbart koldioxiden bidrar 40 procent till växthuseffekten.   

”Eftersom VINCI Energies erbjuder helhetslösningar måste företaget även intressera sig för leverantörers inverkan”, säger David Merienne, direktör på Cegelec Tertiaire IDF. 

”Precis som kostnad, tid och kvalité, kommer miljöfrågorna att bli en ny del av kraven, det är oundvikligt”. 

Till skillnad från andra byggmaterial innebär de tekniska installationerna (rör, luftkonditionering, värme, ventilation, hissar) som utgör kärnan av verksamheten för VINCI Energies ett ”paketpris”, som ska motsvara miljöpåverkan på grund av att allt för få leverantörer har varit transparenta med sina produkters koldioxidavtryck.    

Då EUs mål är att bli koldioxidneutrala före år 2050 (Going Climate Neutral in 2050har nu frågan kring byggnaders miljöpåverkan blivit brådskande.  

Förutse tack vare ad hoc-lösningar  

VINCI Energies har bestämt sig för att agera tidigt då vi vill kunna mäta den tekniska utrustningen miljöpåverkan. I vilket fall som helst kommer dess inverkan i slutändan också att vägas inför det är i den riktningen som vi är på väg”, säger David Merienne. 

”Visst finns redan skalor och system för byggnader som BBCA och E+ C-, men de byggchefer som blir allt mer intresserade av miljöfrågor söker mätningsverktyg som på ett effektivt sätt kan ge korrekta resultat och visa hur stort deras projekts koldioxidavtryck är”, säger han.  

Flera olika mätningsverktyg har nu skapats inom VINCI Energies globala nätverk 

”Tanken är att via en applikation kunna avläsa en särskild produkts eller energikällas utsläppsfaktorer. Detta för att bäst kunna avväga vilka möjliga lösningar som finns beroende på dess avtryck, samtidigt som man har deras förnyelse i åtanke eftersom byggnadens hela livslängd beräknas till femtio år”, säger Pierre Blanchet. 

Enligt den ansvariga för Innovation Building Solutions  VINCI Energies kommer miljöfrågorna bli en ny del av kraven. 

”Precis som kostnad, tid och kvalitet var innan, det är oundvikligt”, säger han. 

 

 

 

 

05/06/2020