Data, en råvara för energistyrning av byggnader

För att möta samhälleliga och regulatoriska krav när det gäller energiprestanda satsar aktörer inom fastighetssektorn i allt större utsträckning på...

Läs artikeln

Covid-19 sätter inomhusluftens kvalitet i fokus

Pandemin har gjort inomhusluftens kvalitet till en viktig folkhälsofråga. En stor utmaning för hela den tertiära fastighetssektorn såväl som för...

Läs artikeln

I Tyskland samverkar BIM och CMMS i PPP-projekt

VINCI Facilities i Tyskland har utvecklat ett pilotprojekt som kombinerar BIM och CMMS, vilket möjliggör delning av ett gemensamt referenssystem...

Läs artikeln

Byggnader öppnar upp för multifunktioner

Från receptionen till arbetsplatser och mötesrum – den smarta byggnaden är även en multifunktionell byggnad. För sina hyresgäster men även...

Läs artikeln