Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

En kombination av PYROsmart®-kameror (ett intelligent system med infrarött ljus) och automatiska sprinklerssensorer ger sophanteringsföretaget Renewi ett mycket effektivt säkerhetssystem.  

I Belgien testas nu en helt ny teknik för att förutse, förebygga och släcka bränder på fabriker. Det går ut på att en fabrikslokal övervakas av så kallade PYROsmart®-kameror, som avläser onormal värme och kan rikta objektivet mot en källa där det snart skulle kunna börja brinna.  

 Systemet har installerats i belgiska Puursi företaget Renewis lokalerRenewi specialiserar sig på sophantering och återvinning, en bransch som är särskilt medvetna om vikten av brandsäkerhetsfrågor.  

 Om en värmenivå motsvarande en brand som kan utlösas inne i en sophög upptäcks, och temperaturen inte sjunker, så går det automatiska brandsläckarsystemet som PYROsmart®-kamerorna är kopplade till igång i det utmärkta området och lokalerna evakueras.  

 I kombination med till exempel sommarvärme kan uppvärmningen av sopor som temporärt lagras i väntan på att sorteras och hanteras trigga igång en brand. Det går heller inte att bortse från de bränder som kan utlösas av batterikompression i till exempel mobiltelefoner under transportens gång på rullbandet eller i maskinen som krossar soporna.   

 Det var på grund av dessa riskfaktorer som företaget Renewi bestämde sig för att förstärka säkerhetsinstallationerna, välja ett unikt och ultramodernt skydd mot bränder och slutligen utrusta sina lokaler med det.  

 

PYROsmart®-kameror och automatisk brandsläckning  

”Det här systemet är innovativt, när det kombinerar PYROsmart®-kameror som kan avläsa potentiella bränder och även ett automatiskt brandsläckningssystem med sprinklers och sensoreroch det är första gången som systemet installeras på detta kombinerande vis i Benelux-länderna, säger Erik Bergman, direktör för Cegelec Fire Solutions i Nederländerna (en del av VINCI Energiessom utförde installationen. 

 Renewis lokaler har fyra PYROsmart®-kameror installerats på olika ställen utmärkta områden så att lokalen kan skannas varannan minut. Varje gång värmekamerorna med infrarött ljus avläser området är det en zon på tre gånger tre meter som övervakas och varje temperaturskillnad känns av, en kvadratmeter i taget.  

Cegelec Fire Solutions har också installerat ett kompletterande system utrustat med en femte PYROsmart®-kamera precis över rullbandet vid maskinen som krossar soporna. Den kameran skannar kontinuerligt det avfall som rullar in i maskinen och om temperaturen blir för hög stoppabandet automatiskt, ventilen öppnas och branden släcks av tre öppna sprinklers.  

 När höga temperaturer avläses av en PYROsmart®-kamera triggar sensorerna först igång ett larm som varnar om förebyggande evakuering. Om temperaturen fortsätter att stiga triggas huvudlarmet igång för att genomföra en evakuering av hela lokalen. Strax efter att de individer som är närvarande i lokalen lämnat den, drar den automatiska vattenbesprutningen igång för att släcka branden i sophögen. Varje enskild sprinkler kan sprida 1 300 liter i minuten. 

 

Måletförutse branden 

Framförallt inom soplagring och sopsortering är det inte alltid lätt att upptäcka när en brand startarDe flesta bränder har inte ett ytligt ursprung utan börjar djupt inne i lager av avfall. Det är orsaken till att Cegelec Fire Solutions valde PYROsmart®som kan avläsa en brand även om den startar inne i ett berg av sopor”, säger Erik Bergman.

Målet är att upptäcka det som skulle kunna leda till en brand innan branden uppståttSamt att förutse och agera i förebyggande syfte. 

 Företaget har kopplat in en vattencistern på 340 kubikmeter som kan leverera vatten via en dieselpump till sprinklersystemet. Kraften i vattenstrålen tvättar bort de översta lagren sopor och gör att vattnet når djupare in i sopberget och kan därmed släcka de bränder som startas.  

 Målet är att upptäcka det som skulle kunna leda till en brandinnan själva branden uppståttSamt att förutse och agera i förebyggande syfte”, säger Erik Bergman.
 När det automatiska brandsläckningssystemet triggats igång tillkallas brandkåren. När de anlänt kan de välja att stänga av det automatiska systemet och ta över med egen utrustning eller att styra sprinklersystemet med en joystick.  

 Renewi är nöjda med lösningen som vi installerat i Puursoch har därför beställt samma system av Cegelec Fire Solutions till en annan anläggningsäger Erik Bergman. 

 

 23/07/2020