Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Data kan bli ett kraftfullt verktyg för hjälp med att genomföra offentliga handlingsprogram på många områden, från riskförebyggande till vattenförvaltning eller sjötransporter. Företagen befinner sig i frontlinjen, som Axians i Nederländerna.

Nederländerna och Schweiz räknas till de mest avancerade länderna i frågan om LiDAR-kartor.

Hur kan data användas till förmån för invånarna? Till exempel genom att kombinera data från en mängd olika sensorer som samlar in en betydande mängd information i realtid. Användningen av dessa intelligenta uppgifter gör det möjligt att erbjuda nya tjänster som kan underlätta och förbättra folks liv genom att vara till hjälp särskilt när de offentliga handlingsprogrammen genomförs.

Erbjuda nya tjänster för att förbättra folks liv genom att vara till hjälp vid genomförandet av offentliga handlingsprogram.

Ett exempel är initiativet hos Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) (Frankrikes jord- och skogsbruksverk) bestående i att ta fram en högupplöst LiDAR*-karta över landet. Genom att tillhandahålla exakta och detaljerade geografiska data bör detta projekt, vars första modeller kommer att finnas tillgängliga i slutet av år 2022 eller i början av år 2023, bidra till genomförandet av offentliga handlingsprogram inom sektorer som jordbruk, skogsbruk, miljövård, stadsplanering och energi.

Tack vare detta verktyg, kommer Office national des forêts (Frankrikes skogsstyrelse) och privata förvaltare således att bättre förstå skogarnas tillstånd och utveckling i samband med det allt varmare klimatet. Dessa modeller kommer också vara till hjälp för att utföra simuleringar av risker i naturen och förutsäga möjliga faror som de som står i samband med översvämningar och jordskred. Bland de mest avancerade länderna när det gäller LiDAR-kartor är Nederländerna, som redan håller med sin fjärde kartläggning av sitt land, och Schweiz, som håller på att utföra sin andra kartläggning.

Förvaltning av avrinningsområden

Näringslivet bidrar naturligtvis till denna optimering av offentliga handlingsprogram genom data. På uppdrag av Waterschap Hollandse Delta (WSHD), som är den myndighet som förvaltar 758 km fördämningar och stränder från Rotterdam till Dordrecht, 1 600 km vägar och cykelvägar och tjugo avloppsreningsverk, deltog Axians Pays-Bas i utformningen av arkitekturen för en dataplattform inom ramen för programmet New Control of the Water System, teknisk automatisering (NBWS-TA).

Det senare bör så småningom göra det möjligt för WSHD att förbättra förvaltningen av regionens vattensystem. Detta kommer att göra det möjligt att beräkna inverkan av olika väderscenarier och följaktligen styra till exempel slussarna för att hålla vattnet på en optimal nivå.

”Denna kontroll kommer till en början med att rekommenderas av systemet, men så småningom kommer den att automatiseras”, förklarar Alexander van Helm, teknisk chef för Axians Laren. ”I det här projektet är vårt mervärde att kunna upprätta en djupgående och fullständig konceptuell arkitektur, som är baserad på ett tillvägagångssätt och en standardmetodik, som tar hänsyn till komplexiteten hos data i ett råd i fråga om vattenförvaltning.”

Digitalisering av Europas ledande hamn

Axians drar fördel av omfattande expertis inom detta område. Expertvarumärket inom ICT har arbetat i flera år med ett annat storskaligt projekt: digitaliseringen av hamnprocesser i Rotterdams hamn, som är den största i Europa.

”I samarbete med IBM och Cisco har vi byggt en IoT-plattform som mäter många olika parametrar (strömmar, tidvatten, tryck, temperaturer, grumlighet, vindar, sikt etc.), som är avsedda för att optimera fartygsflödet i hamnen”, understryker Alexander van Helm.

Hamnmyndigheten kan nu samla in en mängd data, bearbeta dem och göra dem tillgängliga för berörda parter via olika filter. Rotterdams hamns dataplattform gör det således möjligt att följa fartygens rörelser, infrastrukturens skick och meteorologiska, geografiska och hydrologiska data.

Containerterminalen i industriparken Maasvlakte fungerar redan utan lotsar, med självstyrande kranar och fjärrstyrda lastbilar tack vare digitalisering och data. Målet är att fartyg skall kunna anlöpa och lämna hamnen självständigt år 2030.

Data är onekligen en viktig fråga för lokala myndigheter och offentliga myndigheter i allmänhet. Deras tillämpningsområde är mycket brett. Men användningen av data för att driva offentliga handlingsprogram måste följa en exakt metod för att säkerställa kvaliteten på data och de beslut som de leder till, utan att glömma den etiska dimensionen av deras utnyttjande.

* LiDAR: En fjärranalysmetod som alstrar tredimensionella punktmoln från vilka olika numeriska modeller upprättas, till exempel av ett markområde (jord , övre jordlager och höjd).

14/12/2022