Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

För första gången på landsbygden i Drôme i Frankrike rullar en självkörande buss – kallad Beti – på allmän väg. Ett genombrott som bidrar till att lösa transportbehoven på landsbygden.

Den 7 september 2020 inleddes ett första experiment av Eurovia (ett varumärke inom VINCI Energies) med autonom mobilitet på landsbygden i Drôme. Beti, en självkörande minibuss som tillhandahålls av startup-företaget Navya i Lyon och drivs av transportören Bertolami i Drôme, gick i flera månader mellan tågstationen i Crest, en kommun med 9 000 invånare, och Ecosite du Val de Drôme i Eurre, ett center för hållbar utveckling inriktat på ekologiskt jordbruk. Projektet drivs av regionen Auvergne-Rhône-Alpes som är transportansvarig myndigheten. 

På en sträcka om 4,5 km stannade minibussen på sju hållplatser i anslutning till offentliga anläggningar, butiker och industriområden i området. I bussen fanns plats för tio sittande passagerare och en säkerhetsoperatör.

“Tanken var att tänka i nya banor. Många projekt hade redan genomförts på motorvägar och i stadskärnor, men aldrig på landsbygden även om det är där som större delen av vägnätet finns. I Drôme hade vi, tack vare stöd från de lokala myndigheterna, hittat en plats där vi kunde testa den autonoma minibussen”, säger Pauline Dalicier, innovationschef för ett dotterbolag inom Eurovia.

Självkörande minibussar har testats i La Défense i Frankrike, Newcastle i Australien och Montreal i Kanada och nu togs sikte på landsbygden. Områden där kollektivtrafiken är mindre utvecklad trots att transportbehoven är av avgörande betydelse. I Frankrike till exempel utgörs 63 % av ytan av landsbygd och här ligger 22 500 av landets cirka 36 000 kommuner*. Utan bil har invånarna i dessa kommuner svårt att ta sig till sitt arbete, lokala butiker och offentliga tjänster i närområdet såsom stadshus, dagis, kultur- och idrottscenter etc. För dem är autonom mobilitet en lovande möjlighet med stor potential.

Specifika krav

Men där man i stadsområden har fasta punkter att orientera sig efter måste autonoma bussar på landsbygden fungera i en miljö som förändras med årstiderna – såsom växtlighet, is, snö etc. Vår roll har varit att förse den självkörande minibussen med fasta och tydliga referenspunkter genom att använda oss av trafikskyltar och vägmarkeringar som den kan upptäcka genom sina sensorer.”

På så sätt behövdes inte några större arbeten utföras för testet där endast en sektion på 1 km behövde anpassas längs sträckan på 4,5 km som den autonoma bussen kör. ”På den övriga delen av sträckan behövdes endast en uppgradering av befintlig infrastruktur genomföras. Detta testexperiment ledde till att vi kunde ta fram specifika och kostnadseffektiva lösningar anpassade till glesbefolkade områden”, förklarar Pauline Dalicier.

En absolut förutsättning för utvecklingen av autonoma minibussar är att de accepteras av befolkningen. Det är därför som man, parallellt med de tekniska studierna, genomförde en enkät bland resenärer på bussen och övriga vägtrafikanter för att analysera hur denna uppfattas. Projektets partners har för avsikt att anpassa transporttjänsten så att den uppfyller de önskemål som framförts av resenärer och lokala myndigheter. 

Förlänga sträckan på ett säkert sätt

I februari 2021 avslutas experimentet efter att ha testats i fem månader. Eurovias arbetsteam arbetar redan med projektets fortsättning genom att se hur man kan öka bussens hastighet och förlänga transportsträckan. ”Minibussen körde med en genomsnittlig hastighet på 17 km/tim och högst 25 km/tim. För att kunna erbjuda en användbar och effektiv tjänst kommer man att behöva förlänga sträckan, vilket medför att hastigheten måste bli något högre”, konstaterar Pauline Dalicier. En absolut nödvändighet är dock att man kan garantera säkerheten för passagerarna och andra trafikanter samtidigt som en effektiv tjänst tillhandahålls. 

Med denna innovativa satsning till låga kostnader vad gäller infrastruktur ser framtiden för den autonoma minibussen på landsbygden lovande ut även om den ännu bara är i sin linda. ”Utmaningar avseende växtlighet och utspridd bebyggelse har påträffats i en del områden. Minibussen utgör också en ny mobilitetstjänst som är särskilt lämplig för vissa grupper i samhället såsom äldre, funktionshindrade och personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden”, avslutar hon.

 

* Landsbygdsområden är områden med en befolkningstäthet på mindre än 300 invånare/km² och där det bor färre än 5 000 personer.

11/02/2021