Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Med sina extraordinära dimensioner, sin ohämmade arkitektur och sina olika användningsfunktioner utgjorde öst- och västtornen, som i framtiden kommer att vara inritade på kartan, en teknisk utmaning för VINCI Energies-företagen som fått detta XXL-projekt i uppdrag.

© Augusto Da Silva / Graphix-Images

Ett praktexempel. Så kan vi beskriva fastighetsprojektet för DUO-tornen, som dominerar kvarteret Bruneseau i sydöstra Paris. På en hög arkitektonisk nivå har byggnaden från Ateliers Jean Nouvel, med hjälp av Ivanhoé Cambridge, redan blivit en del av historian. De två glastornen på 180 och 125 meter syns vid horisonten från nästan alla utsiktspunkter i huvudstaden – du antingen gilla eller hata dem. På den tekniska nivån är det dock ingen fråga: rent sakligt är DUO-tornen en storslagen bedrift.

Siamesiska men inte tvillingar. De två asymmetriska tornen utgår från samma bas bestående av en källare med nio våningar. Siamesiska men även olika eftersom de har flera skilda användningsområden som kontor, auditorium, nätmäklarkontor, fyrstjärnigt hotell, en uppsättning av restauranger, barer och en panoramaterrass men också affärer, gröna terrasser och ett grönområde öppet för allmänheten med en trädgård och utsiktsplats.

Tillsammans med imponerande dimensioner utgjorde dessa egenheter en utmaning när det gäller konstruktion och teknisk idrifttagning, vilket levererades mellan december 2021 och september 2022 av VINCI Construction och VINCI Energies till dess köpare Groupe BPCE och Accor.

”Detta är den viktigaste ordern som vi har fått att hantera ekonomiskt och utan tvivel en av de mest komplexa”, bekräftar Lionel Guyot och Patrick Pulcrano, projektledare på VINCI Energies.

Rigorös organisation och samordning

VINCI Energies fick i uppdrag att tillhandahålla en integrerad tjänst som täcker alla tekniska områden: starkström, svagström, rörmokeri, luftkonditionering, ventilation, uppvärmning, brandskydd, ledning och genomförande av den tekniska sammankopplingen. Omsättning för projektet landade på 117 miljoner euro.

Ett projekt av den här storleken, med upp till 320 anställda på plats under produktionstopparna, kräver en enastående organisation. Det var nödvändigt att samordna insatserna från sju VINCI Energies specialistföretag: Axians (video-GSM), Cegelec Tertiaire IdF Grands Projets (CFO), Lefort Francheteau Domnium (CVCD), SAGA Tertiaire (rörmokeri), SDEL IMTEC (CFA), SDEL ITT Evolium (CFA) och Uxello Tertiaire Ile-de-France (brandskydd).

”Detta är den viktigaste ordern som vi har fått att hantera ekonomiskt, och utan tvivel en av de mest komplexa.”

En referenssamtalspartner utsågs för varje område. För att säkerställa bättre funktionell genomförbarhet och låta alla områden röra sig framåt samtidigt, delades byggarbetsplatsen in i åtta underbyggarbetsplatser, inom vilka varje företag skickade en affärschef och specifika arbetslag.

”Den stora svårigheten med ett projekt av den här typen är samordningen. Byggnadens hybridkonstruktion komplicerar situationen avsevärt, inte bara eftersom helheten styrs av olika lagliga regler: anläggning som tar emot allmänheten (ERP) för hotellet, höghus (IGH) för tornen. Det var nödvändigt att arbeta på ett hållbart sätt med ledningskontoret för att hitta en röd tråd som kunde kombinera lagliga krav, som ibland var motstridiga”, understryker Lionel Guyot.

Energimässigt självständiga kontor för affärsmän

De arkitektoniska alternativen ökade komplexiteten när de tekniska delarna genomfördes. Ett exempel var hotellet, som ligger på sjuttonde våningen i det västra tornet och har sin reception på bottenvåningen. Mellan de nedre tekniska lokalerna och byggnadens höjder blev det därför nödvändigt att dra en specifik genomgång för de nätverk som är avsedda för hotellgruppen, genom kontorsvåningarna som tar upp tornets två första nedre tredjedelar. Uppdraget blir desto mer komplicerat eftersom byggnadens stomme är gjord av betong i bottnen och av metall på toppen.

Ett annat exempel, den här gången i det östra tornet är mellan två lager av kontor önskade Natixis skapa platåer som kunde rymma 1 300 platser för affärsmän. Ett energimässigt självständigt område på 7 000 m², med eget matningsnät – inklusive två kylaggregat på 1,2 MW med redundanta processer.

”Detta enorma kontorsrum, som är avsett för affärsmän, fördelat på fem nivåer, är som att härbärgera ett datacenter i en kontorsbyggnad med standardmässiga dimensioner för kontorslokaler”, konstaterar Lionel Guyot.

Fyra miljöcertifieringar

VINCI Energies-företagen under ledning av Bateg tillsammans med Botte Fondations (VINCI Construction) påverkades också av byggherrarnas och köparnas intresse för miljömärkningar och miljöcertifieringar. Inte mindre än fem certifieringar när det gäller DUO. Tre certifieringar – WELL Building Standard™ Platina-nivå, LEED® Platina och NF HQETM Utmärkt nivå för kontorsbyggnader – och två märkningar – effinergie + och WiredScore® Platina-nivå.

”Dessa certifieringar är hävstänger för finansiell och marknadsmässig uppvärdering för nya kommersiella fastigheter. Detta har givit upphov till en ständigt ökande efterfrågan som blir alltmer komplex att hantera eftersom många kriterier måste beaktas vid byggnadens tekniska förvaltning – hundratals mätare, som måste planeras och övervakas, följning av förbrukningen, optimeringar av anläggningen – och eftersom vissa kriterier är motstridiga hos olika standarder. Under de första sex månaderna av studierna hade vi ett möte varannan vecka med företagen på plats för att hitta rätt balans för att i slutändan erhålla alla certifieringar”, definierar Lionel Guyot.

BPCE:s första medarbetare började på bygget strax före sommaren 2022. Den kommersiella delen på bottenvåningen håller på att marknadsföras. Öppningen av Hotell Accor är planerad till hösten 2022. Om några månader kommer livet att börja i DUO-tornen, utan att deras invånare nödvändigtvis kommer att vara medvetna om att de investerar i en utomordentligt ovanlig plats.

 


En XXL-byggarbetsplats:

 • 4 leveransstationer: 1 för varje torn och 2 för kontor för affärsmän
 • 6 elgeneratorer: 3 säkerhetselgeneratorer och 3 för de platåer som är avsedda för affärsmän
 • Installerad värmeeffekt: 4 MW
 • Installerad kyleffekt: 7 MW
 • 35 luftbehandlingsaggregat
 • 100 rökutsugsfläktar
 • 50 parkeringsfläktar
 • 80 000 m² aktivt innertak som hanterar uppvärmning och luftkonditionering
 • 750 m² fotoelektromotoriska paneler
 • 115 m² solpaneler
 • 1 000 sanitetsutrymmen
 • Installerad elektrisk effekt på 7 MW
 • 2 kylenheter på 1 200 kW
 • 4 ytterligare växelriktare på 580 kVA av typen No-break
 • 25 transformatorer mellan 800 och 2 000 kVA
 • 5 100 sprinklerhuvuden

08/09/2022