Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Eldrivna transportfordon har nu kommit till en punkt där tekniken har blivit tillräckligt billig för att de ska kunna konkurrera med bensin- och dieselbilar. Detta är goda nyheter för miljön, när e-handeln förutspås öka kraftigt under 2020-talet.

Covid-19-pandemin har medfört stora ekonomiska påfrestningar, inte minst till följd av långvariga nedstängningar av många butiker och verksamheter. Människor har försatts i en helt ny situation som medfört en ökad användning av onlineshopping, vilket förstärkte den trend som redan pågått i flera år.

Även efter pandemin beräknas den starka tillväxten i internetförsäljningen att fortsätta vilket även leder till ökade utsläpp från transportfordon. Om man inte gör någonting åt denna situation befaras dessa utsläpp öka med nästan en tredjedel under detta decennium. En god nyhet för miljön är att eldrivna fordon nu når en brytpunkt med en teknik som är tillräckligt billig för att de ska kunna konkurrera med bensin- och dieseldrivna lastbilar och fordon. 

Transportfordonens Tesla

Logistikföretaget UPS är ett bra exempel på detta. Företaget bestämde sig för att satsa på denna utvecklingstrend genom att beställa 10 000 transportfordon (skåpbilar) från Arrival, ett brittiskt startup-företag som specialiserat sig på elfordon.

”Arrival är transportfordonens Tesla. Den kommer ut på marknaden med en integrerad och komplett lösning som starkt utmanar traditionella biltillverkare och OEM-företag som fortfarande främst är inriktade på en produktion av diesel- och flexbränslefordon”, säger Nick Chambers på Actemium Coventry.

”En övergång till en fordonspark med elfordon kräver att man har tillgång till kvalificerade rådgivare.”

UPS:s initiativ är ytterligare anmärkningsvärt eftersom eldrivna transportfordon fortfarande är mycket ovanliga. I Frankrike, som är den största marknaden i Europa, var andelen eldrivna transportfordon 2019 knappt 2 %.

”Problem med räckvidd, tillgänglighet och pris … Allt är ännu inte fullt utvecklat men detta lär förbättras på sikt, speciellt tack vare de tekniska framsteg som görs och att priserna går ned”, säger Nick Chambers.

Actemium Coventry:s expert framhåller dock att ”en övergång till en fordonspark med elfordon kräver att man har tillgång till kvalificerade rådgivare för att processen ska kunna optimeras samt att man inrättar en väl fungerande och täckande laddningsinfrastruktur”.

Billigare fordon än dieselbilar

UPS tror starkt på denna utvecklingstrend och har gått ännu längre genom att via sitt riskkapitalföretag UPS Ventures förvärva en minoritetsandel i Arrival som även fått in 111,5 miljoner dollar från Hyundai och Kia.

Arrivals löfte är minst sagt lockande då de erbjuder leverans av fordon som är billigare än konkurrenternas dieselbilar. 

UPS, som redan har testat olika alternativa fordon i flera år (elektriska lastcyklar, biometandrivna skåpbilar etc.), satsar stort på Arrivals produkter och deras order från startup-företaget kommer att utgöra omkring 10 % av företagets globala fordonspark.

Prototyper förväntas komma senare i år och därefter följer större leveranser på minst 2 000 fordon per år, med början 2022.

Slutligen räknar transportföretaget också med de digitala möjligheter som finns med denna typ av fordon, som med ett stort antal sensorer gör det möjligt att förbättra säkerheten och, på sikt, att testa automatiserad körning.

14/01/2021