Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Tack vare vibrationsbaserade mätningsmetoden SAFE, som avläser minsta felaktighet och som kan bedöma metallstrukturers resterande livslängd, kan Omexom bättre sköta sina stolpar och master.

Hur vet man hur pass försvagad en skidlift egentligen är? En ny teknik som utför diagnoser på metalliska strukturer gör det möjligt att med hög precision utföra en diagnos över hur pass gammal eller försvagad en struktur är, samt att mäta relationerna mellan marken och strukturen, vilket innebär att man kan avläsa felaktigheter på grundnivå.

”Metoden SAFE baserar sig på dynamiska mätningar av en metallisk struktur tack vare sensorer som placeras ut på strukturen. Det gör det möjligt att jämföra de faktiska frekvenserna med de teoretiska frekvenserna”, säger Charles Govin, försäljningsansvarig på Omexom i Albertville (VINCI Energies).

Omexom är den enda verksamhet i Frankrike som använder den här tekniken på metalliska strukturer och som fått godkännande av STRMTG

Skidorterna Val d’Allos och Valmorel använde metoden sina liftar, och kunde konstatera det att det i första fallet räckte att byta masterna vart tjugofemte år, till skillnad från vart sjunde som de tidigare gjort. Och på den andra orten upptäckte man att det fanns en felaktig svetsning som inte helt gått igenom masten, men som varit mycket svår att se under de vanliga tekniska kontrollerna.

”Det var så vi upptäckte ett problem i grunderna till en av masterna som det schweiziska elbolaget Swiss Grid använder. Det var en struktur på 40 meters höjd på vilken vi hade installerat ett tiotal sensorer”, säger Charles Govin.

Ett arv från jordbävningen i Tokashi

Metoden SAFE som gör det möjligt att utföra diagnoserna under vanliga ljudomständigheter kommer ursprungligen från efterforskningar som gjordes 2000-talet och som inspirerades av frekvensanalyser som genomfördes under jordbävningen i Tokashi i Japan år 1968.

”Sedan 2015 är vi de enda i Frankrike att använda den här tekniken på metalliska strukturer som fått godkännande av STRMTG, en teknisk leverantör för skidlifter och mekanisk transport”, säger Charles Govin.

Utöver upptäckten av felaktigheter kan metoden SAFE också avgöra en metallisk strukturs livslängd, något som var viktigt för de ansvariga på skidorten i Val d’Allos.

* SAFE står för Structure Audit & Factual Evaluation

Update 1/02/2022