Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

För att säkra dragningen av högspänningsledningar har Omexom Tyskland och dess två partners, Seilflechter och Sepa-Tech, konstruerat ett nytt innovativt kraftledningssystem med taljor.

Dragningen av nya kraftledningar i luften och byte av ledare är mycket komplicerade operationer.  Miljön på plats kräver ofta flera hundra meter långa sträckor där konstruktionerna måste passera över floder, vägar eller byggnader.

De kraftledningssystem som för närvarande finns tillgängliga på marknaden säkerställer dock inte alltid säkerheten på bästa möjliga sätt. Omexom Transmission Tyskland, som är VINCI Energies affärsområde för infrastruktur för kraftöverföring, har satt som mål att höja säkerheten när dessa kraftledningar dras.

”I de traditionella systemen används rullblock, där kraftledningskabeln fästs utåt med klämmor och vingmuttrar”, förklarar Michael Erspamer, som är chef för kraftledningar på Omexom Tyskland. “Detta innebär att kraften med vilken blocket är fäst vid kraftledningskabeln inte är känd, så att vi kan bara göra en uppskattning av den. Om en ledare går sönder, kommer en enorm kraft att verka på rullblocken, varvid klämpunkterna kan brista, så att blocken och kabeln kan falla ned på marken.”

Denna innovativa lösning har redan använts på två stora projekt i Tyskland.

Ett annat problem med det traditionella systemet är kraftledningens linor. Flätade ihåliga kablar användes förut ofta som kablar för kraftledningar. Dessa kablar får dock inte användas nära spänningssatta kretsar på grund av risken för induktion, eftersom en våt eller smutsig kabel då kan börja brinna. Som ett alternativ måste stålkablar användas som kraftledningskablar, men de är tunga och svåra att hantera vid monteringen.

Inspiration från Nya Zeeland

I samarbete med Seilflechter, som är specialiserat på tillverkning av höghållfasta speciallinor, och med Sepa-Tech, som tillverkar specialutrustning, hittade Omexom Tyskland ett svar på ett helt oväntat ställe, nämligen på andra sidan jordklotet.

Närmare bestämt på Nya Zeeland, där teknikerna är vana vid att använda ett system med stödlinor och taljor. Efter att ha optimerat lösningen från Nya Zeeland, kom de tre kompanjonerna efter 18 månaders utveckling fram till ett nytt system, som de döpte till ”OSS Catenary System”.

När det gäller kabelproblemet, löstes det tack vare användningen av Novoleen-linor, inom området höghållfasta fibrer. (Novoleen är ett höghållfast polymermaterial av polyetylen.) Denna kabeltyp bearbetas och beläggs med ett plastskikt av polyfenylenoxid (PPO). Denna produkt har en säker arbetsspänning på 3 ton multiplicerat med sju, eller en brottspänning på 21 ton. ”Dessa prestanda krävs för konstruktion av luftledningar för syntetiska dragkablarna och kraftledningskablarna”, preciserar Michael Erspamer.

Ett system som redan har bevisat sitt värde

OSS-systemet gör det möjligt att föra in kraftledningskabeln i rullblockets kropp, vilket inte kräver användning av några verktyg. ”Tack vare den asymmetriska viktfördelningen får alla rullkroppar samma lutning, förklarar Michael Erspamer. Med hjälp av axiella distanser, som är förmonterade med fasta intervall på kraftledningen blir avståndet mellan rullblocken perfekt. Detta sparar tid och gör det enklare att installera kraftledningssystemet.”

Fem serier av prov och simuleringar i extrema situationer gjorde det möjligt att göra systemet mer tillförlitligt ; systemet har använts i två storskaliga projekt i Tyskland: byggandet av den nya 380kV-linjen mellan Birkenfeld och Ötisheim för kraftnätsoperatören TransnetBW; och en renovering av en 380kV-ledning för en annan tysk TSO.

18/03/2024