Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

I Spanien satsar VINCI Energies på förnybar vätgas med ett unikt initiativ som framförallt bygger på två flaggskeppsprojekt, ett inom sektorn för reningsverk och ett inom hamnsektorn.

I maj 2022 lanserade VINCI Energies i Spanien ett erbjudande inom förnybar vätgas. Varumärket ligger i framkant när det gäller denna energibärare, och deltar redan i projektet HyDeal Asturias – en EPC-entreprenad under ledning av VINCI Construction Grands Projets – och i flera andra projekt för produktion av förnybar vätgas där genomförbarhetsstudier håller på att genomföras.

Tillsammans med Omexom Barcelona Renovables y Comunicaciones (företaget Inove Ingeniería), Actemiums och Axians team i Spanien, planerar VINCI Energies att delta ännu mer aktivt i den spanska vätgasmarknadens utveckling, i linje med den spanska regeringens ambitioner på området. Det är i detta sammanhang som företaget utvecklar två flaggskeppsprojekt – Oh!Zone och VHyNSEA.

Oh!Zone – ett svar på reningsverkens utmaningar

I centrum för det första projektet står en standardiserad process för produktion av förnybar vätgas och ozon. Processen kan tillämpas och utvecklas för alla typer av vattenreningsverk. Med Oh!Zone vill företaget åstadkomma renare vatten, stödja den cirkulära ekonomin, minska koldioxidavtrycket och främja oberoende på energiområdet.

Alejandro García, ansvarig för VINCI Energies Spaniens verksamhet inom vätgas och hamnar, förklarar: ”VINCI Energies i Spanien och det kommunala vattenbolaget i La Coruña (EMALCSA) arbetar för närvarande med genomförbarhetsstudien för det här projektet, där vi måste lösa en dubbel utmaning som är specifik för specifikt reningsverk: stärka oberoendet på energiområdet för att sänka elkostnaderna och samtidigt garantera medborgarna bästa möjliga kvalitet på vattenreningen.”

Ur sanitär synvinkel måste uppspjälkningen av väte och syre genom elektrolys tillåta att syre omvandlas till ozon och inkorporeras i vattenreningsprocesserna.

Inom ramen för projekten Oh!Zone och VHyNSEA kombineras VINCI Energies olika expertområden via Omexom, Actemium och Axians.

Projektet, som har en budget på runt 8,7 miljoner euro, ska genomföras vid reningsverket i La Telva, som försörjer över 385 000 personer i kommunen La Coruña i nordvästra Spanien med dricksvatten. Det är här som produktionsanläggningen för vätgas och syre kommer att inrättas. ”Av landets över 3 800 vattenreningsverk lämpar sig åtminstone ett hundratal för utveckling och digitalisering av projekt för framställning och/eller leverans av förnybar vätgas och syre” tillägger Alejandro García.

VHyNSEA skapar mervärde för hamnarna

Projektet VHyNSEA går ut på att utveckla en småskalig infrastruktur för produktion, lagring och leverans av väte i flytande form (LH2) för fartyg som i nuläget använder flytande naturgas (LNG) som bränsle.

LH2 kan produceras på plats, i anslutning till leveranspunkterna, vilket är en fördel jämfört med fossila bränslen som ofta transporteras långa sträckor med stora koldioxidutsläpp som följd. Alejandro García förklarar: ”En kompletterande LH2-infrastruktur kan tillföra mervärde för hamnen, som kan erbjuda sina befintliga kunder alternativa bränslen med lägre koldioxidavtryck.”

VHyNSEA-projektet har en budget på 7,4 miljoner euro, och utöfrs, precis som Oh!Zone, genom att kombinera den kompetens och kapacitet som VINCI Energies besitter inom olika tekniska områden. Närmare bestämt stödjer man sig på Omexom när det gäller utformningen av energisystem, Actemium när det gäller processintegration och Axians när det gäller tillämpning av IT-lösningar.

 


Spaniens målsättningar

Den spanska regeringen vill utrusta landet med elektrolysörer med en kapacitet på 4 GW till år 2030. I kombination med det portugisiska målet på 2 till 2,5 GW innebär det att iberiska halvön sammantaget förväntas stå för cirka 10 procent av den elektrolyskapacitet på 65 GW som är EU:s målsättning till 2030 enligt REPowerEU-planen.

I sitt strategidokument Vägkarta för vätgas: ett åtagande för förnybar vätgas som presenterades i oktober 2020 anger den spanska regeringen att grön vätgas bör stå för 25 procent av landets förbrukning av industriell vätgas år 2030.

Utöver den industriella användningen vill Spanien också gradvis införa vätgas i sektorer där den aldrig har använts tidigare, exempelvis transportsektorn, där man vill inrätta ett nätverk av minst 100–150 offentliga, lättillgängliga ”vätgasstationer” med ett avstånd på högst 250 km mellan stationerna.

Spanien har också som mål att förse de fem mest trafikerade hamnarna och flygplatserna i landet med bränslecellsbaserade energihanteringssystem och försörjningspunkter för vätgas. Sammantaget rör det sig om en investering på 8,9 miljarder euro.

17/07/2023