Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Som en del av omvandlingen av ett gammalt kolkraftverk i England till en hållbar kraftproduktionsanläggning, har ett Actemium-företag tagit fram en lösning för att optimera transporten av råvaror med låg kolhalt.

Det gamla kolkraftverket i Lynemouth på Northumberlands kust i nordöstra England har omvandlats till en produktionsplats för hållbar generering av koldioxidsnål el från biomassa. Detta krävde upprättandet av en leveranskedja baserad på en hanteringsanläggning för bränsle bestående av biomassa (Biomass Fuel Handling System).

I hamnen vid floden Tyne lossas biomassa, som består av träpellets. Materialet som fraktas med fartyg omlastas via speditörer och placeras i tre lagringssilor, varifrån biomassan transporteras igen till en silo för lastning på järnvägsvagnar för transport med tåg till kraftverket i Lynemouth.

Komplext system

Mellan 2016 och 2018 fick företaget Actemium Automation Yorkshire (VINCI Energies), med bas i Huddersfield, uppdraget att automatisera styrsystemet för överföring och lagring av biomassa.

Målet är att hjälpa operatörerna att säkerställa de mängder som ska lastas följs och att övervaka biomassans fukthalt samt koldioxidhalten och

temperaturnivåerna i silorna. Styrsystemet möjliggör också övervakning av säkerhetselement som gnistdämpningssystem och brandförebyggande system på varje speditör.

Detta projekt involverade ett dussintals företag.

”Att integrera flera leverantörers arbete och anpassad utrustning var vår största utmaning när vi konstruerade styrsystemet”, menar Mark Campbell, affärsenhetschef på Actemium Automation.

Vi var tvungna att samverka med vissa system som vi inte upptäckte förrän under genomförandet av projektet.”

Smidig byggarbetsplats

Arbetslagen hos Actemium Automation Yorkshire var också tvungna att anpassa sig till förändringar under projektets gång, inom andra områden än sina egna. Till exempel på grund av komponenter som var illa anpassade till behoven eller felaktigt dimensionerade. Resultatet ledde till ett exceptionellt smidigt system.

”Integreringen av flera leverantörers arbete och anpassad utrustning har varit vår största utmaning.”

”Vi utvecklade, provade och driftsatte ett styrsystem bestående av säkerhetsautomater från Allen-Bradley GuardLogix och ControlNet Remote I/O, med Wonderware SCADA-programvara som drivs från ett för ändamålet avsett kontrollrum i hamnen”, specificerar Campbell.

Systemet är anslutet i realtid till kraftverket vilket gör att personalen kan följa transporten och lagringen av biomassepellets samt övervaka driften av processen i kraftverket från hamnen. Anläggningen kan leverera ett maximalt flöde på 850 ton per timme. Den genererar nu tillräckligt med ren energi för att försörja motsvarande cirka 450 000 hushåll i denna region i England.

 

13/10/2022